Ökade hållbarhetskrav på Örebro läns 900 exportföretag

Av på 12 juli, 2021
Arkivbild

Sex av tio stora exportföretag upplever att hållbarhetskraven från deras kunder har ökat under det senaste året. Två av tio exportföretag har dessutom det senaste året tackat nej till en affär på grund av brister i att uppfylla hållbarhetskrav, visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer.

– Ökade krav på hållbarhet är positivt och gynnar svensk exportnäring. Genom att investera i klimatneutral omställning kan Örebro läns exportföretag och deras underleverantörer stärka sin konkurrenskraft och samtidigt minska klimatpåverkan, säger Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svens Exportkredit (SEK).

I Örebro län finns över 900 av landets totalt cirka 40 000 varuexporterande företag. Drygt sex av tio, 63 procent, uppger att deras kunder har skärpt hållbarhetskraven på dem det senaste året. Det visar Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer, som besvarats av 200 av landets största exportföretag. I höstens mätning var motsvarande siffra 43 procent.

– Lyckas svensk exportindustri ställa om för att möta den stora och växande globala efterfrågan på hållbara lösningar kan detta bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen, säger Andreas Ericson.

Svenska exportföretag ställer i ett internationellt perspektiv höga hållbarhetskrav och gör generellt inte affärer med kunder eller leverantörer som inte klarar av att uppfylla de kraven. Två av tio exportföretag, 20 procent, uppger att de under det senaste året har sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställts. Det är nästan dubbelt så många som i höstas, 11 procent.

– Grön omställning kräver investeringar och ökade krav på leverantörer, men att inte ställa om kan bli dyrt i längden. Klimat-, miljö- och sociala risker är i dag något som alla företag måste förhålla sig till, dels för att kunderna förväntar sig det, dels för att företag måste kunna hantera hållbarhetsrisker för att attrahera investerare, säger Andreas Ericson.

Om Svensk Exportkredit

Svensk Exportkredit är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Om Sverige ska nå sitt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 krävs stora investeringar, inte minst när det gäller att ställa om industrisektorn. SEK finansierar industrins klimatomställning inom energi, transport, sjöfart och smarta städer.

Om Svensk Exportkredits Hållbarhetsbarometer

Undersökningen besvaras av cirka 200 exportföretag som har en exportvolym på minst 25 miljoner kronor och en exporthandel på minst 50 procent. Mätningen genomfördes i april–maj 2021. Urvalet görs slumpmässigt av SCB och resultatet är statistiskt säkerställt.

Frågorna som ställdes:

“Upplever ni att hållbarhetskraven från era kunder har förändrats under det senaste året?”

  • Ja, kraven har höjts väsentligt 10 procent (7 procent i höstens mätning)
  • Ja kraven har höjts något 53 procent (36 procent i höstens mätning)
  • Ja, kraven har sänkts något 0 procent (0 procent i höstens mätning)
  • Ja, kraven har sänkts väsentligt 0 procent (0 procent i höstens mätning)
  • Vet ej 9 procent (9 procent i höstens mätning)
  • Nej 28 procent (47 procent i höstens mätning)

“Har företaget under det senaste året sagt nej till en potentiell affär på grund av att någon part inte levt upp till de hållbarhetskrav som ställs på företagen?”

  • Ja 20 procent (11 procent i höstens mätning)
  • Nej 61 procent (73 procent i höstens mätning)
  • Vet ej 19 procent (17 i höstens mätning)

Om den svenska exporten

I Sverige fanns det 2019 drygt 40 000 exportföretag som tillsammans sysselsätter cirka 1,5 miljoner personer i Sverige. Exporten står för närmare hälften av Sveriges BNP och uppgick till 2 400 miljarder kronor. I Örebro län fanns över 900 exportföretag som sysselsatte nästan 22 800 personer.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: SEK

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in