Ökande geografiska skillnader i risken att drabbas av hjärtinfarkt

By on 11 december, 2021

Risken att drabbas av hjärtinfarkt är nästan dubbelt så stor i Norrbotten som i Stockholm – och skillnaderna mellan länen ökar. Det visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. Nu krävs mer resurser till forskningen för att förstå och jämna ut de regionala olikheterna.

– Det här är en oroväckande utveckling. Vi vet till exempel att de som bor i områden med låg socioekonomisk status löper betydligt högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Mer forskning krävs för att förstå varför skillnaderna ökar, underlätta för alla grupper i samhället att förbättra sina levnadsvanor och utveckla behandlingar som motverkar skillnaderna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningsframsteg som exempelvis ballongvidgning av kranskärlen och vetenskapligt baserade livsstilsråd har utvecklat vården och gett människor möjlighet att förbättra sina levnadsvanor. På tio år har dödligheten i hjärtinfarkt mer än halverats. 2010 avled 130 av 100 000 svenskar i hjärtinfarkt – 2020 hade siffran sjunkit till 60 av 100 000. Trots det är hjärtinfarkt fortfarande en av våra vanligaste dödsorsaker. Enligt ny statistik från Socialstyrelsen avled knappt 4 800 svenskar i hjärtinfarkt under 2020.

Samtidigt visar en sammanställning från Hjärt-Lungfonden att de geografiska skillnaderna blir allt större. I dag är risken att drabbas av hjärtinfarkt hela 89 procent högre om du bor i Norrbotten jämfört med om du bor i Stockholm. För tio år sedan var motsvarande skillnad 47 procent. Risken att drabbas av hjärtinfarkt är betydligt lägre i Stockholm än i något annat län.

– Ett av målen med pågående forskning är att vi bättre ska kunna förutsäga vem som kommer att drabbas av hjärtinfarkt. Genom tidig identifiering av riskindivider kan förebyggande åtgärder sättas in, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Flera pågående projekt syftar till att minska dödligheten i hjärtinfarkt, bland annat genom att öka kunskapen om tidig upptäckt av riskindivider, förebyggande behandlingar samt för att lägga grunden till nya läkemedel som minskar inflammation i kärlväggen. Förra året delade organisationen ut 308 miljoner kronor till forskningen.

Fakta om hjärtinfarkt 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • Hjärtinfarkt är: När en blodpropp bildas i något av hjärtats kranskärl och orsakar akut syrebrist i hjärtat.
  • Drabbade och döda: Sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. I fjol inträffade 22 200 hjärtinfarkter i Sverige och knappt 4 800 personer dog till följ av sin hjärtinfarkt. I Sverige får i genomsnitt tre personer i timmen en hjärtinfarkt. Inte bara äldre, utan även yngre och personer mitt i livet drabbas.
  • Forskningsframgångar: Tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom närmare halverats sedan millennieskiftet.
  • Forskningens mål: Att förutse och förhindra hjärtinfarkter, samt ta fram nya behandlingar som ger dem som genomlevt en hjärtinfarkt fler friska år.
  • Behandling: Akut ballongvidgning (PCI) eller propplösande medicin (trombolys) är de två vanligaste metoderna vid akutbehandling av hjärtinfarkt.
  • Mer pengar behövs: Som största fristående finansiär av forskning i hjärt- och lungsjukdomar stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Fakta: Fem vanliga symptom vid hjärtinfarkt* (Källa: Hjärt-Lungfonden)

1. Tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet.
2. Ihållande smärta som strålar ut i armar, hals, nacke, käkar, mage eller rygg.
3. Stark trötthet och orkeslöshet.
4. Illamående, kallsvett och yrsel.
5. Andnöd och ångest.

*Symptomen vid hjärtinfarkt kan variera väldigt mycket mellan olika individer, inte minst mellan män och kvinnor. Ovanstående symptom är dock de allra vanligaste.

När någon drabbas

Ring 112 direkt! Den som drabbas av en hjärtinfarkt ska inteta sig till sjukhuset på egen hand och närstående ska inte skjutsa den drabbade till sjukhuset. En hjärtinfarkt kräver alltid ambulanstransport för snabbast och bästa möjliga vård och behandling.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login