Ökat behov av piloter med kunskap om att mäta med drönare

Av på 23 juni, 2021

Drönarskanning är en effektiv metod för att samla in mätdata och efterfrågan från bygg- och fastighetsbranschen ökar alltmer. Idag används drönarskanning bland annat på mark- och anläggningsprojekt, husbyggnation, infrastrukturprojekt, på täkter och deponier och inom stadsplanering. Dessutom blir drönarskanning av tak, fasader och yttre miljöer på befintliga fastigheter och byggnader allt vanligare.

Med den ökade efterfrågan på drönarskanning ökar också behovet av drönarpiloter som kan utföra uppdragen. Drönare är ett effektivt verktyg för att hämta in mätdata men det är viktigt att ha rätt arbetsflöde för att kunna säkerställa kvaliteten på den data som genereras.

Sedan kravet på drönarkort infördes vid årsskiftet har nästan 17 000 drönarkort utfärdats enligt information från Transportstyrelsen i slutet av maj. Drönarkortet ger framför allt kunskap om de lagar och regler som gäller för drönarflygning, samt om alla säkerhetsföreskrifter som ska beaktas vid användning av luftrummet. Däremot ingår inte den praktiska användningen av drönaren som mätinstrument i utbildningen för drönarkort.

SkyMap har lång erfarenhet av att mäta med drönare och vill bidra till ökad kunskap och att fler piloter kan åta sig mätuppdrag med drönare. Därför arrangerar SkyMap en heldagsutbildning den 26 augusti. Utbildningen heter Effektiv mätning med drönare och riktar sig främst till de som mäter och som redan har eller är på väg att ta drönarkort. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment och målet är att drönarpiloten ska få ett effektiv arbetsflöde som samtidigt säkerställer kvaliteten på den data som genereras.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: SkyMap

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in