Ökat cyklande i Örebro

Av på 22 oktober, 2013

Var fjärde resa i kommunen sker med cykel, vilket gör Örebro till en mycket bra cykelstad. Men målet är att ännu fler ska lämna bilen hemma. Nu tar Örebro kommun ett samlat grepp på frågan med en handlingsplan för ökat cyklande.

När kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt möttes 22 oktober beslutade man om en handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun.

– Om fler örebroare cyklar får vi en mer attraktiv stad, bättre miljö och friskare invånare. Därför har vi beslutat om en handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder som ska genomföras de närmaste två åren, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt och kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

– Vi vet att varannan bilresa är kortare än fem kilometer. Om en tredjedel av de korta bilresorna flyttas över till cykel når vi handlingsplanens delmål att var tredje resa inom kommunen ska vara en cykelresa år 2020, säger Anna Åhlgren, planerare på Enheten för hållbar utveckling.

Mer plats för cyklister
Att få bilister att välja cykeln kräver fler åtgärder än vad som ryms i handlingsplanen. Men utveckling av cykelvägnätet är en viktig del och utbyggnaden av huvudcykelstråk är redan i full gång. En särskild cykelnätsplan kommer inom kort att sändas ut på samråd för att få in örebroarnas synpunkter. Här är budskapet från den politiska majoriteten tydligt: Våra mest trafikerade vägar i centrala Örebro ska få annat utseende och mer plats ska skapas för cyklisterna.

En viktig fråga för stadens cyklister är hur det går att komma fram på de cykelvägar som redan finns. Här pekar handlingsplanen på behov av ökade resurser och ett mer systematiskt arbete. Det blir också nya prioriteringar som gör det lättare att ta sig till och från jobbet även snöiga dagar. Upptagning av sand och grus ska ske tidigare på våren.

Synpunkter och idéer
Cykelparkeringar är ett annat område där arbete redan påbörjats och där det behövs ett samlat grepp, inte minst för att minska stöldriskerna. Först ut är en särskild satsning vid resecentrum, där ett cykelparkeringshus invigs nästa år.

Just nu pågår en enkätundersökning där örebroarna kan berätta vad de tycker om olika cykelställ.

– Vi ska satsa mer på marknadsföring och vill också ha en bättre dialog med cyklisterna. Ett cykelråd har nyligen startats, både för att få i synpunkter och nya idéer och för att öka förståelsen för vad som är möjligt att klara inom de ramar som finns, berättar Anna Åhlgren.

– Cykeln tar liten plats i trafiken och vår satsning på ökat cyklande är därför ett sätt att bibehålla framkomligheten i ett växande Örebro. Vi vill också bygga en hållbar stad för alla, där god tillgänglighet inte förutsätter tillgång till bil, kommenterar Lennart Bondeson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in