Ökat engagemang för återvinning under pandemin

Av på 30 augusti, 2021

Sveriges invånare fortsätter att återvinna i hög utsträckning och under pandemin har intresset för återvinning varit rekordstort, framför allt bland landets yngre invånare. 1 av 5 mellan 18-29 år anger att de har blivit mer noggranna med att återvinna under pandemin. Det visar Återvinningsbarometern, en årlig Kantar Sifo-undersökning som genomförs på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Varje år genomförs Återvinningsbarometern i syfte att undersöka svenska folkets återvinningsvanor. Årets undersökning visar att trenden håller i sig och återvinningsengagemanget bland Sveriges invånare är fortsatt högt. 9 av 10 återvinner sina tidningar och förpackningar och under pandemin har ändrade livsvanor lett till ett kraftigt ökat engagemang bland var femte invånare mellan 18 och 29 år. Framför allt uppger invånarna att de återvinner plast- och pappersförpackningar i större utsträckning än före coronapandemin.

– Förra året var ett rekordår för insamlingen av förpackningar och vi är glada att Återvinningsbarometern 2021 visar att återvinningen fortsätter att engagera. Ändrade vanor under pandemin har gjort att Sveriges invånare återvinner allt mer vilket är väldigt positivt. Varje förpackning gör skillnad, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Även om återvinningen har ökat, slängs fortfarande många förpackningar i vanliga hushållssoporna och får då aldrig chansen att bli återvunna. Återvinningsbarometern visar att endast 15 % av svenska folket återvinner samtliga av sina förpackningar. Anledningen till att man väljer att inte källsortera en del förpackningar uppges framför allt vara platsbrist i hemmet och att det upplevs vara mer bekvämt att slänga förpackningarna i hushållssoporna.

– För att skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle måste vi se till att ta hand om de resurser som vi förbrukar. Att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning är en enkel sak som alla kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Här måste vi alla hjälpas åt, säger Veronica Foberg Gustafsson.

Om undersökningen

– Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av FTI
– 1000 onlineintervjuer har genomförts i Kantar Sifos webbpanel
– De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning vad avser kön, ålder och regional spridning.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: FTI

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in