Ökat intresse bland kvinnor att bli fotbollstränare

By on 2 december, 2022
Arkivbild

Rekordmånga kvinnor vill avancera som fotbollstränare, utbildningsplatserna fyrdubblas, under 2021 deltog endast en kvinna i tränarutbildningen UEFA B. Nu ökar intresset lavinartat då det inkommit hela 210 ansökningar för kommande utbildningsår.

Anledningen till det ökade intresset är Tränarlyftet, ett initiativ från Marabou och SvFF. Efter det rekordstora intresset fyrdubblas nu antalet utbildningsplatser för kvinnor.

I dagsläget är det få kvinnliga tränare inom fotbollens högre divisioner, endast sex procent av alla UEFA B-licensierade tränare är kvinnor. I maj i år lanserade Marabou och SvFF initiativet Tränarlyftet vars syfte är att uppmuntra fler kvinnor att avancera som fotbollstränare.

Inom initiativet finansierar Marabou årligen 24 utbildningsplatser på UEFA B-nivå, öronmärkta för kvinnor/icke-binära. Men till följd av det enorma intresset väljer man nu att utöka antalet platser.

”Jämnar ut spelplanen inom svensk fotboll”

Intresset för utbildningen har tidigare varit lågt, under 2021 deltog endast en kvinna i UEFA B-utbildningen. I kommande utbildning blir det dock fler. Genom Tränarlyftet har hela 210 kvinnor, med geografisk täckning över hela landet, anmält sig till utbildningen. Tack vare det enorma anmälningstrycket till utbildningen kommer Marabou tillsammans med SvFF att utöka antalet platser från 24 till 96 under 2023.  

– Att fler tjejer än killar slutar spela fotboll i tonåren ser vi till stor del beror på bristen av kvinnliga förebilder. Att 96 kvinnor nu får möjlighet att fortsätta sin utbildnings- och utvecklingsresa under kommande år, istället för de 24 som det var tänkt från början, är helt fantastiskt. Med fler kvinnliga tränare har vi möjlighet att skapa ringar på vattnet och bidra till att jämna ut spelplanen inom svensk fotboll, säger Helene Moland Daly, mediechef, Marabou.

Ansökningar från samtliga fotbollsdistrikt

Det har inkommit ansökningar från alla Sveriges 24 fotbollsdistrikt. Under 2023 kommer åtta utbildningar hållas, en per region.

– Många intresserade kvinnor har tidigare avstått att gå utbildningen på grund av det ojämlika deltagandet. Med Tränarlyftets öronmärkta platser har det kvinnliga deltagandet nu ökat markant, vilket skapar en snöbollseffekt. Efter nästa års utbildningar kommer vi ha nästan 100 nya kvinnliga förebilder. Dessa kommer bana väg för fler unga flickor att följa sin passion för sporten, och på så vis skapas ett mer jämställt fotbollssverige, säger Per Widén, Chef Utbildning- utvecklingsavdelningen, SvFF.

Sport
Örebronyheter

Källa SvFF, Marabou
Om Tränarlyftet
I dagsläget finns få kvinnliga tränare inom fotbollens högre divisioner, endast 6 procent av alla UEFA B-licensierade tränare är kvinnor. Genom initiativet Tränarlyftet kommer Marabou årligen finansiera 24 utbildningsplatser för kvinnliga/icke-binära tränare på UEFA B-nivå. Förhoppningen är att det ska leda till fler kvinnliga förebilder som inspirerar fler tjejer att fortsätta spela fotboll. Läs mer om initiativet här: https://svenskfotboll.se/tranarlyftet

You must be logged in to post a comment Login