Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Av på 16 juli, 2019

Under första kvartalet 2019 ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var  störst i Jämtlands län och Gotlands län. Flest nya företag startade inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Den branschgrupp där flest nya företag startade totalt sett var Handel och service av motorfordon under första kvartalet 2019. Inom Förlag, radio, TV, film och telekommunikation var förändringen störst, med en ökning av nystartade företag på 19 procent.

I Stockholms län minskade antalet nystartade företag med 3 procent medan nyföretagandet ökade med 9 procent i Västra Götalands län och 4 procent i Skåne län.

– Den största förändringen ser vi i Jämtlands län med en ökning på 38 procent och i Gotlands län med en ökning på 22 procent , säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys.

I för­hållande till befolkningen startade flest företag i Gotlands län, med 4 företag per 1000 invånare

Drygt hälften av de nya företagen var enskilda näringsidkare. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 1 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in