Ökning av befogenhetsbedrägerier med 40% under 2024

By on 17 juni, 2024
Arkivbild

En ny rapport visar att antalet befogenhetsbedrägerier i Sverige har ökat med 40% under mars 2024, jämfört med samma period föregående år.

Denna dramatiska ökning belyser den växande hotbilden mot både privatpersoner och företag.

Vad är befogenhetsbedrägeri?

Befogenhetsbedrägeri, även känt som social ingenjörskonst, är en typ av bedrägeri där bedragare utnyttjar förtroende och auktoritet för att manipulera offer till att ge ut känslig information eller utföra vissa handlingar.

Dessa bedrägerier kan ske via telefon, e-post, eller andra kommunikationsmedel, och bedragarna utger sig ofta för att vara pålitliga representanter från banker, myndigheter eller företag.

Vad innebär ökningen?

Den betydande ökningen av befogenhetsbedrägerier innebär att fler individer och företag är utsatta för risk. Konsekvenserna av att falla offer för dessa bedrägerier kan vara allvarliga och inkludera ekonomiska förluster, identitetsstöld och skada på anseendet.

Det är därför viktigare än någonsin att vara medveten om hoten och vidta åtgärder för att skydda sig.

Hur kan man skydda sig?

För att minska risken att bli offer för befogenhetsbedrägerier rekommenderas följande åtgärder:

 • Verifiera alltid identiteten: 
  Om du blir kontaktad av någon som påstår sig representera en bank, myndighet eller ett företag, verifiera deras identitet genom att kontakta organisationen direkt via deras officiella kontaktinformation.
 • Dela aldrig känslig information: 
  Ge aldrig ut personliga uppgifter, bankinformation eller lösenord via telefon eller e-post om du inte är absolut säker på mottagarens identitet.
 • Utbilda och informera: 
  Sprid medvetenhet om befogenhetsbedrägerier inom ditt företag och bland vänner och familj. Ju fler som är medvetna om hotet, desto svårare blir det för bedragarna att lyckas.
 • Använd tekniska lösningar: 
  Implementera säkerhetsåtgärder som tvåfaktorsautentisering (2FA) och håll dina system och programvaror uppdaterade för att minska sårbarheter.
 • Rapportera misstänkta aktiviteter: 
  Om du misstänker att du har blivit kontaktad av en bedragare, rapportera händelsen till relevanta myndigheter och din bank omedelbart.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Förebygg

You must be logged in to post a comment Login