Ökningen av konkurser befaras vara det dubbla

Av på 29 juni, 2020

Ökningen av konkurser under Coronakrisen kan vara dubbelt så hög än vad som syns i den officiella statistiken. Det visar beräkningar som Creditsafe har gjort i samarbete med Accessus.

Den myndighet som ansöker om flest konkurser i Sverige är Skatteverket, normalt står de för ca 20-25 % av de inlämnade konkurserna men de senaste månaderna visar det sig att Skatteverket minskat inflödet av inlämnade konkurser kraftigt. Orsaken är omprioriteringar där Regeringens räddningspaket tar resurser från Skatteverket.

En djupare analys visar att om Skatteverket stått för en normal andel av konkurserna så hade siffrorna sett annorlunda ut och antalet företag som gått i konkurs hade varit betydligt högre, 200-300 fler de senaste tre månaderna.

Om Skatteverkets ansökningsfrekvens varit på samma nivå 2020 som 2019, så hade det inneburit en ökning av konkurser med mer än 35 %. De officiella siffrorna ligger på en 22-procentig ökning.

– Vi förväntar oss en andra konkursvåg senare i år. Osäkerheten är dock stor över hur kraftfull och långvarig den blir, statliga stödåtgärder i Sverige och andra länder är avgörande samt hur pandemin utvecklar sig. Oavsett så kommer Skatteverkets eftersläpning att förstärka den negativa bilden framöver, säger Krister Jonsson från Creditsafe.

Foto: Pressbild, Anders Björkenheim

– Enligt mitt sätt att se det kommer nu konkurserna att “friseras” ännu mer i juni då det är viss tidsmässig eftersläpning från konkursansökan till faktisk konkurs. Dock viktigt att poängtera att jag absolut inte tycker att Skatteverket har gjort fel som nedprioriterat detta under rådande omständigheter. Det jag däremot tycker är väldigt illa är att Skatteverket inte har kommunicerat ut detta då det riskerar att ge snedvriden statistik som skapar felaktiga beslutsunderlag för företag och myndigheter.

– Jag finner det anmärkningsvärt att de statliga institutioner som har till jobb att följa och analysera denna statistik inte har reagerat, säger Anders Björkenheim säkerhetskonsult på Accessus.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Creditsafe 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in