Olika stor tillgänglighet i skolan i vårt område.

Av på 6 maj, 2013
Skolor som erbjuder en traditionellt organiserad undervisning tenderar att vara mindre inkluderande och tillgängliga, medan mer progressiva skolor har kommit längre i sitt tillgänglighetsarbete. Det visar en rapport som Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram i samarbete med Mälardalens högskola.

Den pedagogiska tillgängligheten är olika bra i vårt geografiska område. Det visar den rapport som Mälardalens högskola har tagit fram på uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resultatet bygger på en undersökning som gjorts i skolor och förskolor i Västmanlands, Dalarnas, Östergötlands, Värmlands, Södermanlands och Örebro län.

– Lärarna har haft mycket intressant att berätta om tillgängligheten och om undervisningen. De vittnar i undersökningen, som bygger på både enkäter och intervjuer, att det finns stora variationer i vårt område, säger Ronnie Pettersson som är regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En sak som flera lärare särskilt uttrycker är att det är svårt att göra pedagogiskt material tillgängligt för alla elever. Det finns en önskan om läromedel som presenterar ämnen i olika svårighetsgrader. Det uttrycks också att lärarna vill att det ska finnas större möjligheter till tekniska lärverktyg och en god utvecklad it-miljö i skolan som inte behöver föregås av utredningar och åtgärdsprogram. De menar att det skulle vara både utvecklande för hela klassen och mindre utpekande för de elever som behöver datorer eller andra verktyg som stöd.”Bara i skolans värld är datorer tekniska hjälpmedel som elever bara får tillgång till om de är en elev med funktionsnedsättning eller en elev i behov av särskilt stöd”, konstateras det i rapporten. Det vittnar om att det fortfarande finns mycket att göra i arbetet att skapa en skola för alla.

Den sjunde maj anordnar Specialpedagogiska skolmyndigheten en konferens i Örebro som på olika sätt synliggör det pedagogiska arbetet ur ett tillgänglighetsperspektiv. Konferensen är den andra i en serie där tillgänglighet ur olika perspektiv står i fokus. I höstas belystes den fysiska tillgängligheten. Kommande konferenser kommer sätta den sociala och kommunikativa tillgängligheten under lupp.

– Vi hoppas att våra konferenser ska inspirera regionens pedagoger i sitt arbete och ge stöd till att göra våra skolor fullt ut tillgängliga för alla barn och elever, säger Ronnie Pettersson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in