Om Cementa ges tillstånd drar Naturskyddsföreningen beslutet inför Högsta förvaltningsdomstolen

By on 20 oktober, 2021
Cementas fabrik i Slite på Gotland.
Foto: Naturskyddsföreningen

Cementa förväntas inom kort ges tillstånd till fortsatt kalkbrytning på Gotland utifrån riksdagens nya undantagslag ”Lex Cementa”, detta trots att problemet med cementbrist ser ut att redan vara löst.

– Om Cementa ändå ges tillstånd av regeringen kommer vi att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Naturskyddsföreningen på DN debatt i dag.

– Cementa är på väg att skaffa sig ett unikt undantag från miljölagarna. Det är oerhört allvarligt, eftersom det öppnar dörren för att också andra företag ska få anpassade lagar, slippa ta miljöhänsyn och få bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Samtliga riksdagspartier röstade i september igenom ett nytt provisoriskt kapitel i miljöbalken som ger företaget Cementa ett exceptionellt undantag. Nu i dagarna väntas regeringen använda de nya reglerna till att ge Cementa tillstånd att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland till i sommar eller längre. Trots att problemet med cementbrist redan ser ut att vara löst. Cementa har nämligen tecknat ett avtal med Nordkalk i Storugns på Gotland om att leverera kalksten under sex år i en omfattning som är ”tillräckligt för att försörja Sverige med cement”.

– Trots högljudda larm om cementbrist, kris för industrin och massarbetslöshet ser problemet nu ut att vara på väg att lösas. Och det genom att kalk tydligen fanns nästgårds. Att samtliga riksdagspartier var beredda att kringgå grundlagen på så lösa grunder är mycket oroande, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens chefsjurist.

Om regeringen trots de nya uppgifterna går vidare och beviljar Cementa tillstånd kommer Naturskyddsföreningen att ansöka om rättsprövning av beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Detta eftersom ett tillstånd bryter mot både grundlagen och miljölagarna. Att skräddarsy lagar för att tillgodose ett enda bolag strider mot regeringsformen, en av grundlagarna, enligt Lagrådet. Det skadar tilltron till rättssystemet och skapar förväntningar hos andra företag att få liknande anpassning av lagar utifrån sina intressen.

Dessutom har Cementa fortfarande inte lyckats bevisa att deras kalkbrytning inte försämrar grundvattnet.

– Vi måste kunna lita på att miljöbalken gäller alla, oavsett företagets storlek. Den finns för att skydda oss och vår miljö, rätten till luft och vatten, klimat och biologisk mångfald. Jag är djupt orolig för vilken skräddarsydd lag för att kringgå miljöreglerna som kommer härnäst, säger Oscar Alarik.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturskyddsföreningen

You must be logged in to post a comment Login