Ombyggnad av lokaler utklassar nybyggnad

Av på 10 maj, 2021
Foto: Navet

Det finns många förlorare i den ekonomiska kris som varit effekten av Covid-19. På byggmarknaden har konjunkturkänsliga sektorer som kontor, handel och delar av bostadsbyggandet drabbats, men bilden är inte helt nattsvart.

Det finns många förlorare i den ekonomiska kris som varit effekten av Covid-19. På byggmarknaden har konjunkturkänsliga sektorer som kontor, handel och delar av bostadsbyggandet drabbats, men bilden är inte helt nattsvart.

I NAVET Analytics senaste konjunkturrapport, med djupanalyser av byggmarknaden, noterar man att ombyggnadsinvesteringarna har utvecklats positivt under 2020 och verkar fortsätta på samma sätt även i år. Särskilt gäller detta det samlade lokalbyggandet, där de påbörjade ombyggnadsinvesteringarna inom privat och offentlig sektor ökade med drygt 30 procent under 2020. NAVET Analytics prognos för 2021 visar en fortsatt tillväxt med omkring 10 procent. Detta kan jämföras med nybyggnadsinvesteringarna inom samma sektorer, som under förra året sjönk med nästan 5 procent. Prognosen för 2021 tyder på en uppgång med 3 procent, även det svagare än förväntningarna inom ombyggnad.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Navet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in