Omfattande stöd till besöksnäringen i Örebro och Västmanland

Av på 24 oktober, 2020
Arkivbild

Den rådande Coronakrisen under 2020 har haft stora negativa ekonomiska konsekvenser för turism och besöksnäring på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Pandemin och dess konsekvenser beskrivs som den största krisen hittills då den berör i stort sett hela näringen i hela världen.

ALMI Mälardalen har beviljats stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från Region Örebro län och Region Västmanland för projekt som genomförs under perioden 2020 till 2023. Det övergripande målet med projektet är att deltagande besöksnäringsföretag ska kunna ställa om, återhämta sig snabbare och skapa nytta för fler verksamheter.

– Vi har uppdraget att samordna och främja besöksnäringens utveckling som en del av det regionala utvecklingsansvaret. Att Almi beviljats medel för att fortsatt stötta besöksnäringen är välbehövligt för att stötta näringen under den kris som pandemin framkallat, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Totalt handlar det om ca 4.2 miljoner som ska användas för att stärka besöksnäringsföretagen genom affärsutvecklingsinsatser med bland annat rådgivningar, individuella rådgivningar, coachning inom hållbarhet, digitalisering, marknad och försäljning ger den gemensamma satsningen konkret stöd till krisdrabbade besöksnäringsföretag och deras behov under och efter den kris som pandemin framkallat.

– Det beviljade projektet är en förlängning av det snart avslutade utvecklingsprojektet Växtkraft Örta, där Region Örebro län är projektägare och Almi haft ett uppdrag kring kartläggning av företagens behov och utmaningar. Region Örebro län kommer vidare att vara engagerade i genomförandet av Almiprojektet och vi hoppas att det kommer att bli välkomnande insatser för besöksnäringen kommande år, säger Malin Wistrand, utvecklingsledare Region Örebro län.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in