Omfattande studie om effekter av riktade skattelättnader

Av på 23 januari, 2020
Sofia Tano, analytiker vid Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys har utvärderat om statens kostnader för tre skattesubventionerade reformer har lett Sverige närmare de politiska målen om fler jobb i fler och växande företag och större möjlighet för korttidsutbildade att komma i arbete.

Statens nota för skattelättnader riktade till företag i rut-, rot- och restaurang- och cateringbranscherna under studerad period landade på 132 miljarder kronor. Den studerade perioden är 2010–2015 för rut- och rot-reformerna och 2012–2014 för momssänkningsreformen. Kostnaderna har fortsatt att öka efter de studerade perioderna.

– Utvärderingsresultatet för samtliga studerade reformer visar på en positiv sysselsättningseffekt och ökad omsättning för de företag som nyttjar avdragen. Träffsäkerheten när det gäller målet att göra det möjlighet för fler korttidsutbildade att komma i arbete är däremot låg, säger Sofia Tano, analytiker vid Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys utvärdering visar att en klar majoritet av de som har fått sysselsättning i de subventionerade företagen går från ett förvärvsarbete till ett annat. Det är med andra ord enbart en mindre andel personer som går från arbetslöshet till ett förvärvsarbete som ett resultat av reformerna.

– Tittar vi på effekterna utifrån ett regionalt perspektiv kan vi konstatera att de olika reformerna ger olika resultat. Rutreformen och momssänkningsreformen har störst relativ tillväxteffekt för företag i storstadskommuner och kommuner nära en större stad. För rotreformen har effekten varit störst i avlägset belägna och mycket avlägset belägna landsbygdskommuner. Vi kan där också se en större omfördelningseffekt sett till den totala sysselsättningen än för de andra reformerna, säger Sofia Tano, analytiker vid Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys presenterar resultatet av studien i samband med ett seminarium den 23 januari.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Tillväxtanalys

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in