Omställningen går i gamla hjulspår

By on 26 juni, 2024
Så här långt går omställningen i gamla hjulspår, det säger Åke Bergman.

Marie Brodin

Så här långt går omställningen i gamla hjulspår, det säger Åke Bergman.

– Ingenjörer är helt fantastiska på att hitta lösningar men de är riktigt dåliga på att se konsekvenserna. Vi måste jobba tillsammans – tvärvetenskapligt och proaktivt, säger Åke Bergman, seniorprofessor vid Örebro universitet.

Han deltog i Uppsala Health Summits seminarium om den gröna omställningens dilemma där behovet av metaller ställdes mot hälsa, människors, djurs och planetens.

– Så här långt går omställningen i gamla hjulspår och vi låter de teknologiska framstegen leda utvecklingen. Vi hamnar i den invanda rollen att vara reaktiva när tekniken är implementerad, fortsätter Åke Bergman, professor i kemi och senior rådgivare för Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet.

EU har identifierat 34 mineraler och metaller som är kritiska, inte minst för den gröna omställningen, och EU-kommissionen bedömer att det behövs en ökad gruvdrift i Europa.

Risker i alla steg

I seminariet Den gröna omställningens dilemma arrangerat av Uppsala universitet och Uppsala Health Summit diskuterades vilka konsekvenser det ökade behovet av metaller får. Det finns risker för miljö och människors hälsa i alla steg vid utvinning, raffinering, användning och återvinning av dessa metaller.

Åke Bergman tar solpaneler som ett exempel.

– Det finns många frågor – miljökonsekvenser vid brytning av metallerna, exponering för människor som tillverkar solpanelerna. Och det är en utmaning att återvinna metallerna i panelerna. De kemiska additiven är nästan omöjliga att ta hand om, säger Åke Bergman.

Veta vad vi ska leta efter 

Kemiska additiver är ämnen som tillsätts för att till exempel höja prestandan eller för att undvika bränder.

– För att kunna vara proaktiva behöver vi en deklaration av kemikalier i varor och material. Så vi åtminstone vet vad vi ska leta efter, säger Åke Bergman.

Han betonar att klimatet är en sak men att man måste hålla flera saker i huvudet samtidigt eftersom man står inför en trippelkris. Det handlar inte bara om klimatförändringarna utan också om att skapa en giftfri miljö och biologisk mångfald.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text: Linda Harradine
Foto: Marie Brodin

You must be logged in to post a comment Login