Omstartskommissionen föreslår snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm

By on 19 augusti, 2020

”Gränsbanan Arvika-Oslo bör genomföras snarast om den bedöms kunna finansieras till stor del med banavgifter.” Det föreslår Omstartskommissionen som har i uppdrag att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden för att stärka Sverige i spåren av Coronapandemin. 

– Omstartkommissionen ser att järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm har potential att stärka Sveriges konkurrenskraft och det är en viktig infrastrukturinvestering för Sverige. Våra utredningar visar dessutom att det är fullt möjligt att finansiera de nya järnvägslänkar som behövs genom de biljettintäkter som en snabbare förbindelse skulle generera, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga tekniska högskolan. Idag väljer 90 procent (1,4 miljoner) av resenärerna att flyga de drygt 40 milen mellan huvudstäderna på grund av att tågets restid inte är tillräckligt konkurrenskraftig.

Biljettintäkterna finansierar den nya infrastrukturen
– Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Nu finns en unik möjlighet att få till ett stort och viktigt infrastrukturprojekt som skulle stärka Sveriges och Norges konkurrenskraft och ekonomi. På köpet får man dessutom väldigt stora klimatvinster, säger Jonas Karlsson.

Omstartskommissionen består av landets ledande experter inom sina respektive fält. Uppdraget är att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden. Idag presenterade kommissionen sina slutgiltiga förslag i rapporten Omstartskommissionen – Idéer för ett starkare Sverige. Kommissionen har fått sitt uppdrag av Stockholms Handelskammare.

– Vi hoppas nu att beslutsfattarna också ser samma möjligheter som Omstartskommissionen och snarast tillsätter en utredning som gräver djupare i finansieringsfrågan. Man skulle kunna åstadkomma stora samhällseffekter genom ett infrastrukturprojekt som bär sina egna kostnader – en unik möjlighet som vi inte borde ha råd att tacka nej till, säger Jonas Karlsson.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Oslo-Stockholm 2.55

You must be logged in to post a comment Login