Onyanserad bevakning om kvinnors våld

Av på 11 oktober, 2013

”Män mer utsatta för relationsvåld” är en rubrik som synts på flera håll i svensk media den senaste veckan. Men studierna som artiklarna refererar till visar också att kvinnor fortfarande är långt mer utsatta för det grova och det kontrollerande våldet.

Forskare vid Sahlgrenska akademien i Göteborg har genom två enkätstudier med omkring 1 400 svarande undersökt hur vanligt det är att män och kvinnor utsätts för våld i relationen. Resultatet av studierna visar att män i lika hög grad som kvinnor uppger att de har utsatts för psykiskt eller fysiskt relationsvåld under det senaste året. Ett resultat som inte förvånar Lars Jalmert, mansforskare och ledamot i Feministiskt Perspektivs styrelse.

– Det här har vi vetat väldigt länge i forskarvärlden, det är inget konstigt. I en relation så utövar människor ett visst våld mot varandra, men det är mannens våld som är grovt och farligt, och det är det som är viktigt att komma ihåg, säger han.

För den som tittar närmare på studierna så framgår det att kvinnor i högre grad uppger att de har misshandlat i självförsvar, att det är kvinnor som oftare måste uppsöka sjukvård på grund av våldet och att det är fler kvinnor än män som utsätts för sexuellt våld och för kontrollerande beteenden av sin partner. En bild som Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, tror att det är viktigt att lyfta fram i rapporteringen av den här typen av studier.

– Att män också är utsatta är något alla jourer möter hela tiden, det är ingen som förnekar det och självklart ska man prata om att män utsätts för våld, men man kan inte likställa det med det våld som kvinnor utsätts för, säger Lotta Sonemalm, kanslichef och tidigare vikarierande förbundssekreterare på SKR.

Läs hela artikeln här.

Örebronyheter

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in