Open Infra förbereder en polisanmälan mot sitt tidigare säljbolag

Av på 10 juli, 2020
Foto Open Infra

I veckan stod Open Infra redo att påbörja installation och grävning i ett område i Karlskoga, men blev då uppmärksammade om att ett äldre par i området menade att de inte beställt någon fiber av Open Infra. Open Infra tyckte att det var märkligt då man hade en kopia på beställningen med personens namn, kontaktuppgifter och signatur. Men beställningen visade sig vara felaktig. Hur kunde det hända?

Under hösten 2018 och vintern 2019 anlitade Open Infra ett säljbolag att sälja fiberanslutningar i det aktuella området, då under namnet Stadsnätsbolaget. Säljbolagets uppgift var att informera om hur en fiberinstallation går till, vad det kostar och ta beställningar. I alla fiberprojekt behöver man ha en viss procent av beställningar för att kunna gå vidare med projektet. Det är inte förrän då man vet vilka man ska dra fiber till och vilken väg man ska ta. Då påbörjas arbetet med att rita ett nytt fibernät, förbereda markavtal och alla andra omgärdande beslut som måste tas innan man sätter spaden i marken. Och det var inte förrän allt det här var klart, och det var dags för grävning och installation på tomtmark, som det uppdagades att det här paret inte har beställt någon fiber.

– Vi tar detta på största allvar. Så snart vi har mer fakta kommer vi att driva detta ärende mot anlitade partners samt eventuell person som ansvarat för den aktuella adressen. Det här är helt oacceptabelt och därför förbereder vi nu en polisanmälan, säger Johan Sundberg, vd och grundare för Open Infra.

– Jag vill vara tydlig med att detta är långt ifrån något som hör till vanligheterna, det är andra gången jag hör talas om det här och då har vi hanterat beställningar från över hundratusen hushåll de senaste åren. Open Infra använder sig inte av fulsälj, då det skulle drabba oss själva i och med att investeringar om flera miljoner skulle gå om intet om vi inte kan genomföra planerade fiberprojekt, säger Johan Sundberg.

Säljbolaget som representerade Stadsnätsbolaget i Karlskoga är uppsagda sedan förra året då det framkommit återkommande klagomål på deras säljstil som uppfattades som mycket påstridig. Det fanns inga indikationer på förfalskade beställningar då. Beställningen från paret i Karlskoga har granskats och det finns flera bevis på att den inte är gjord av paret och är därmed annullerad.

2018 införde Open Infra BankID för att godkänna en beställning, en mycket säkrare metod för både kunden och Open Infra.

– Vi vill speciellt uppmuntra äldre personer att använda BankID då vi märkt att de ofta saknar det, och istället ber de om att få signera med namnunderskrift. En fiberanslutning är för många en större ekonomisk investering och därför bör den göras så säkert som möjligt för alla parter. Vi vet att det förekommer oseriös dörrförsäljning, speciellt på landsbygden hos äldre, därför finns alla våra erbjudanden verifierade på vår hemsida. Man behöver alltså inte signera något i dörren, man kan gå in på vår hemsida och ta del av avtal och villkor i lugn och ro, och sedan signera med BankID, säger Anya Alenberg, kommunikationschef Open Infra.

De säljbolag som Open Infra jobbar med idag, har man jobbat ihop med i snart fyra år. Man har återkommande uppföljningar, utbildningar och satta rutiner för hur försäljningen ska gå till.

Vad händer i området nu?

De som har beställt fiber i Karlskoga kommer att få fiber. Open Infra har förstått att det finns boenden som har beställt fiber som nu är oroliga för att man ska avbryta fiberinstallationen, till dem kan Open Infra säga att man avser att bygga vidare och ge dem den fiber som de har beställt. Open Infra kommer att kontakta alla individuellt för att stämma av när man kan komma för att gräva och installera.

Open Infra hade i början av året ett möte på plats med kommunens exploateringschef och gatukontoret för att gå igenom den planerade utbyggnaden. Då det är ett omfattande projekt har man kommit överens om att dela upp det i mindre etapper för att kommunen på ett bättre och snabbare sätt ska kunna hantera tillståndsprocessen.

Länet | Karlskoga
Örebronyheter

Källa Open Infra

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in