OpenArt 2024 öppnar för ansökningar

By on 24 januari, 2023
Foto: Sofie Isaksson

OpenArt är biennalen för samtidskonst i Örebros offentliga rum. Under perioden 31 januari till och med 28 februari kan yrkesverksamma konstnärer från hela världen ansöka om att delta i utställningen 2024.

Nästan ett halvår har gått sedan senaste utställningen stängde för sommaren och nu har det blivit dags att öppna dörrarna för 2024 års utställning. Den 31 januari öppnar Open Call, det ansökningsformulär där yrkesverksamma konstnärer kan ansöka om att delta. OpenArt letar nu efter djärva idéer med en hållbar produktionskedja som breddar perspektivet på samtidskonst.

– Det är viktigt att ha en helhetsplanering av materialet som används både innan, under och efter utställning. Då de flesta konstverk som ställs ut på OpenArt är av tillfällig karaktär, strävar vi efter att använda material varsamt och på ett hållbart sätt vid produktion, säger utställningsproducent Sofia Gustafsson, projektledare för Open Call

OpenArt är en utomhusutställning vilket premieras i årets urval av konstverk. OpenArt söker efter konstverk att placera utomhus i det offentliga rummet och konstnären behöver därför planera för det i sin ansökan. Konstverken i utställningen kommer i de flesta fall att vara tillgängliga för publiken dygnet runt. Gäller ansökan ett ömtåligt konstverk behöver konstnären beskriva hur det kan visas på bästa sätt.

– Av erfarenhet vet vi att det finns många innovativa lösningar på att visa mer ömtåliga konstverk utomhus, exempelvis i en inglasad kub eller på andra sätt distanserade från publiken. Här välkomnar vi den ansökande att komma med egna idéer på att visa sina verk på om det inte kan vara tillgängligt utomhus på dygnets alla timmar, säger Sofia Gustafsson

Hur går ansökningen och urvalet till?

Ansökningen Open Call nås via Konstpools webbplats www.konstpool.se från och med 31 januari. En direktlänk dit kommer att presenteras på OpenArts hemsida där ansökande även kan hitta mer information om processen: www.openart.se/opencall.

Konstnären behöver först skapa ett konto på hemsidan och uppmanas även att läsa informationen noggrant för att se till att ansökningen passar utställningen, innan ansökan till OPENART 2024 kan påbörjas.

I ansökningsformuläret finns ett antal frågor och information som behöver fyllas i, innan formuläret kan skickas in. Det går att söka med både existerande konstverk för inlån och idéer på nya konstverk att producera. Max två ansökningar per konstnär eller konstnärsgrupp och förhoppningen är att antagna konstnärer medverkar med fler än ett konstverk.

Efter att Open Call har stängt bedöms ansökningarna av inbjudna jurygrupper som inte bara tar hänsyn till kvaliteten på konstverken utan även placering av dessa samt mångfald och representation av konstnärer. Utifrån jurygruppernas rekommendationer inleder OpenArt samtal med konstnärerna och tar det slutgiltiga beslutet om urvalet senare under våren. Nästa utställning planeras äga rum under juni – september 2024.

Kultur | Örebro
Örebronyheter

Källa: OpenArt

You must be logged in to post a comment Login