Öppen programvara och öppen hårdvara kan lyfta EU:s ekonomi

Av på 20 september, 2021

En ny EU-studie pekar på en rad fördelar med att satsa på öppen programvara och öppen hårdvara i offentliga verksamheter. Det skulle också innebära ett rejält ekonomiskt lyft för EU:s ekonomi. En av personerna bakom studien är Andrew Katz, gästforskare på Högskolan i Skövde. Han betonar vikten av den forskning som bedrivs vid Högskolan för studiens resultat. 

Som gästforskare vid Högskolan i Skövde har Andrew Katz bland annat varit medförfattare till forskningsartiklar som redovisat rekommendationer som haft betydande påverkan på samhällsutvecklingen. Han är också jurist och delägare i en juristfirma. Genom juristfirman fick han tillsammans med andra forskare inom institutet Fraunhofer ISI och den ideella organisationen OpenForum Europe uppdraget från EU-kommissionen att undersöka hur öppen programvara och öppen hårdvara påverkar den europeiska ekonomin. 

Öppna lösningar bidrar med upp mot 95 miljarder euro till EU:s BNP 

Studien uppskattar att öppna lösningar bidrar med 65 till 95 miljarder euro till EU:s BNP och möjliggör en betydande tillväxt för EU:s digitala ekonomi. Studien visar även att en tioprocentig ökning av bidragen till open source-projekt skulle generera ytterligare 0,4 procent – 0,6 procent årligen till EU:s BNP och leda till 600 nya tech-startups i regionen. 

Andrew Katz berättar att forskningen vid Högskolan i Skövde och forskargruppen Software Systems Research Group (SSRG) haft en betydande relevans vilket också visas av studiens resultat. Han har arbetat med forskare i forskargruppen under många år med fokus på samhälleliga konsekvenser av öppna standarder, öppen programvara och öppen hårdvara. Forskningen kring öppen hårdvara i EU-studien bygger på forskning vid Högskolan i Skövde. 

– Forskningen vid Högskolan och de många diskussioner jag har haft kring den forskningen gav ovärderliga insikter som påverkade många aspekter av arbetet jag gjorde som projektledare för öppen hårdvara i studien, säger Andrew Katz. 

Högskolan i Skövde i framkant inom området 

Sedan många år har Högskolan i Skövde flera etablerade samarbeten med framstående forskare och företag som arbetar med öppna lösningar. Andrew Katz är ett exempel, Javier Serrano som leder CERN:s arbete med öppen hårdvara är ett annat exempel. Samarbetena har mynnat ut i flertalet forskningsprojekt. 

Högskolan genomför just nu en analys av CERN:s White Rabbit-projekt som omnämns flertalet gånger i EU-studien. Projektet implementerar teknologi för mycket snabb dataöverföring med hög noggrannhet baserad på öppen hårdvara. Ett annat exempel är forskningsprojektet SUDO som Andrew Katz lyfter fram som betydande forskning för EU-studien. SUDO behandlar behovet att hantera nya och framväxande utmaningar relaterade till olika typer av inlåsningseffekter. 

Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde leder projektet SUDO. Han menar att öppna lösningar är en förutsättning för hållbar digitalisering och att studien bekräftar den forskning som Högskolan bedriver. Han är övertygad om att EU-studien kommer få mycket stort genomslag och ligga till grund för kommande, viktiga policybeslut. 

– Studien bekräftar flera av de slutsatser och rekommendationer som presenterats från den forskning vi själva genomfört under mycket lång tid för att adressera olika inlåsningsutmaningar. Det är speciellt glädjande att denna EU-studie betonar betydelsen av öppen programvara för att möjliggöra autonomi och teknologisk suveränitet, säger Björn Lundell.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Högskolan i Skövde

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in