Öppet brev om kulturskolan till barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun

Av på 5 oktober, 2021
Arkivbild

”En besparing på 500.000 kronor skulle innebära kännbara nedskärningar för Kulturskolan Garnalia – och därmed hela kulturlivet i Lindesberg. Därför kräver vi att den föreslagna besparingen för Kulturskolan Garnalia inte ska genomföras.”

Kravet framförs i ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun som undertecknats av 220 personer varav 95 bifogat egna kommentarer till uppropet Rör INTE vår kulturskola.

Öppet brev till barn- och utbildningsnämnden som har det politiska ansvaret för kommunens förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, särskola, grundskola, gymnasieskola och kulturskola:

  • Ordförande: Vakant efter Linda Svahn (S); Vice ordförande: Magnus Storm (C).
  • Ledamöter: Joacim Hermansson (S); Zaki Habib (S); Maud Segerstedt (C); Carina Sundén Vessling (V); Pär-Ove Lindqvist (M); Tomas Klockars (M); Ingrid Rörick Richter (L); Jari Mehtäläinen (SD); Fredrik Rosenbecker (SD).
  • Ersättare: Kent Wanberg (S); Intisar Alansari (S); Farhia Ahmed Shekh (S); Liesel Ivarsson (C) ; Emmanuel Hakizimana (C); Agnetha Lindkvist (V); Lillemor Bodman (M); Helene Lundin (KD); Stefan Andersson (MP); Rickard Jirvelius (SD); Vakant (SD).

Enligt förslag i barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun ska Kulturskolan Garnalia spara 500.000 kronor under år 2022 vilket motsvarar drygt 5% av kulturskolans nuvarande budget på ca 9,3 miljoner kronor.

Kulturskolan Garnalia har en central och viktig roll i kommunens kulturliv:

  • Kulturskolan gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk och kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar;
  • Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar ett brett utbud av undervisning och andra aktiviteter inom dans, drama, musik, bild och media som komplement till idrott och annan fritidsverksamhet;
  • Kulturskolan stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet. 
  • Flera av kulturskolans lärare är drivande krafter inom många av de ideella kulturverksamheter (körer, orkestrar, teatergrupper etc) som bidrar till ett levande kulturliv i Lindesbergs kommun;
  • Kulturskolan har idag lärare som undervisar i både klass och inom frivilliga verksamheten. Att kulturskolan erbjuder sådana kombinationstjänster är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga lärare i grundskolan (vilket är unikt i landet).

En besparing på 500.000 kronor skulle innebära kännbara nedskärningar för Kulturskolan Garnalia – och därmed hela kulturlivet i Lindesberg. Därför kräver vi – 220 personer som undertecknat detta upprop – att den föreslagna besparingen för Kulturskolan Garnalia inte ska genomföras.

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in