Öppna myndighetsdata skulle ge samhällsnytta för 11 miljarder

By on 10 maj, 2020

Myndigheters data är en dold guldgruva – om de släpptes fria skulle den samhällsekonomiska nyttan bli minst elva miljarder kronor om året. Det visar en rapport från Lantmäteriet.

– Nyttan skulle vida överstiga kostnaden för att släppa data fria, säger Anders Sandin, chef för verksamhetsområdet Geodata på Lantmäteriet.

En del av de data som svenska offentliga organisationer tillhandahåller finansieras idag av avgifter från de personer och företag som vill använda dem. Men om dessa data i stället släpptes fria utan avgifter skulle en enorm samhällsnytta uppstå. Det visar en delrapport från Lantmäteriet, som på uppdrag av regeringen undersöker vilka konsekvenserna skulle bli om särskilt värdefulla datamängder tillgängliggörs avgiftsfritt.

– Den analys vi låtit göra är den mest omfattande nyttoanalysen av öppna data som gjorts i Sverige. Den visar att nyttorna inom olika samhällssektorer skulle motsvara minst elva miljarder kronor varje år, säger geodatachefen Anders Sandin.

Nyttan större än kostnaden
Med öppna myndighetsdata skulle det bli enklare för olika aktörer att utveckla nya produkter och tjänster, vilket leder till ökad tillväxt och effektivitet. Offentlig sektor skulle kunna effektivisera sina verksamheter.

– Dessutom skulle transparensen öka inom offentlig sektor och medborgarna skulle få bättre möjligheter att medverka i utvecklingen av vårt samhälle, säger Anders Sandin

Men för att myndigheternas data ska kunna flöda fritt krävs att finansieringsformen ändras. Anslagen till offentlig sektor skulle behöva höjas med ungefär 550 miljoner kronor per år.

– Det innebär att nyttan på minst elva miljarder vida överstiger kostnaden, säger Anders Sandin.

Lantmäteriets uppdrag att undersöka konsekvenserna av myndigheters tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder ska slutredovisas den 12 juni.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Lantmäteriet 

You must be logged in to post a comment Login