”Ord och handling måste följas åt i politiken”.

Av på 17 februari, 2013

Idag har ärkebiskop Anders Wejryd framfört Svenska kyrkans syn på Sveriges krigsmaterielexport under en hearing i riksdagen. Han konstaterade att Sverige har exportsamarbete med många länder som kränker mänskliga rättigheter och efterlyser större insyn i besluten kringden svenska exporten av krigsmateriel.

Hearingen arrangerades av Krigsmaterielexportöversynskommittén som utreder hur svensk exportkontroll kan skärpas mot icke-demokratiska stater.

Att främja fred är ett kärnuppdrag för Svenska kyrkan. Det är kyrkans uppgift att stödja det som ger människor ett värdigt liv. Därför förespråkar Svenska kyrkan en mycket restriktiv hållning till både nationell och global handel med krigsmateriel.

För svensk del behövs både en striktare lagstiftning för processen med att ge tillståndför svensk krigsmaterielexport och en striktare tillämpning och uppföljning av lagstiftningen.

– Kommitténs uppdrag är viktigt, det är en möjlighet att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i svensk krigsmaterielexportpolitik, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

– Som det är nu har Sverige exportsamarbete med många icke-demokratiska stater och stater som kränker mänskliga fri- och rättigheter, trots att lagstiftningen på pappret är restriktiv. Kommittén måste utreda vilka misstag som har skett och att se vilka bedömningsgrunder som måste skärpas samt hur demokratin kan stärkas i processen, säger Anders Wejryd.

Sveriges nationella krigsmaterielexport måste ses också i ljuset av den mycket tydliga Politik för Global Utveckling (PGU) som Sveriges riksdag fastställt, och som också bör vara styrande för krigsmaterielexporten. PGU innebär att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

– Ett samhälle skadas om ord och handling inte följs åt i politiken. Sverige har både ett globalt ansvar och en global politisk roll att låta de fattigas perspektiv och rättighetsperspektivet genomsyra all svensk politik. Den tyngdpunktsförskjutning som skett de senaste åren mot en mycket expansivt näringspolitiskt krigsmaterielfrämjande är olycklig, säger Anders Wejryd

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in