Örebro är en riktig cykelstad.

Av på 12 mars, 2013

Örebro är en cykelstad i hög klass, det visar ett cykelbokslut som följer upp vårt arbete för att öka cyklandet.

Under 2012 blev Örebro först i Sverige med att bygga huvudcykelstråk och vi genomförde projekt för att få vanebilister att börja cykla. Det och mycket annat berättar cykelbokslutet för 2012.

Örebro centrum för cykelutveckling
Den 13–14 mars arrangerar Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket tillsammans med Örebro kommun årets nationella cykelkonferens i Örebro. Tillsammans med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och kommunstyrelsens ordförande Lena Baastad kommer de drygt 200 deltagarna bland annat att ta del av Trafikverkets nya nationella cykelstrategi, diskutera den senaste cykelutredningen och provcykla Sveriges första snabbcykelstråk, Hagaleden och Svampenleden. Örebro kommuns cykelbokslut för år 2012 kommer också att presenteras.

– Det är riktigt roligt att vi får chans att visa upp Örebro som cykelstad för intresserade från hela landet, säger Eric Poignant, planerare i Örebro kommun. Det är tio år sedan vi hade cykelkonferensen här senast, mycket har hänt och vi är än en gång intressanta för cykelsverige.

Media är välkomna till Olof Palmes torg kl. 9 torsdag 14 mars, då cykelturen inleds. Deltagarna kommer att guidas längs huvudcykelstråken av elever från Virginska skolans hotell- och turistprogram.

Lika bra som Köpenhamn
Vi har korta avstånd inom staden och nästan inga backar, något som är riktigt bra förutsättningar. Många örebroare väljer cykeln framför andra färdmedel och var fjärde resa i kommunen sker idag på cykel.

– Örebro är i klass med flera andra framstående cykelstäder i Europa om man jämför andelen cyklister, så det är ett gott betyg, konstaterar Anna Åhlgren, cykelutvecklare på Örebro kommun.

I Örebro cyklar man inte bara på sommaren. Vid en jämförelse med ett flertal städer både i Sverige och i Finland hade Örebro störst andel vintercyklare. Mer än hälften av örebroarna fortsätter att cykla trots att det är vinter och kallt.

Vi fortsätter bygga ut huvudcykelstråken
I maj 2012 invigdes Svampenleden och Hagaleden, de två första huvudcykelstråken i Örebro och Sverige. Längs huvudcykelstråken är cykelbanorna genomgående. Det innebär att bilarna korsar cykelvägen – i stället för tvärtom. Tre nya huvudcykelstråk blir färdiga våren 2013. Totalt planerar Örebro kommun att bygga 15 huvudcykelstråk fram till 2020.

En förtätning av staden
En viktig aspekt för den som cyklar är att det är korta avstånd. Målet är därför att nybyggda områden i huvudsak ska ligga inom cykelavstånd från centrum. Uppföljningen visar att så gott som all ny bebyggelse ligger inom fem kilometer från slottet, och att den nya bebyggelsen ligger relativt nära huvudcykelstråk eller längs stadscykelnätet.

130 vanebilister började cykla under 2012
Örebro kommun påbörjade förra året ett forskningsprojekt där 130 anställda cyklar till och från sitt arbete, i stället för att åka bil eller buss. Örebro universitet genomför hälsotester före och efter kampanjen för att se vilken effekt den nya aktiva livsstilen gör för hälsan. Projektet har varit så framgångsrikt att det kommer att fortsätta även under 2013.

Örebro kommun vill få ännu fler att cykla
Vi har länge arbetat målmedvetet för att öka cyklandet, och Örebro har en hög andel cyklister jämfört med många andra städer. Men till skillnad från flera europeiska städer har inte cyklandet ökat under de senaste åren. Vi arbetar därför med att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande. Det handlar bland annat om

  • att bygga fler huvudcykelstråk
  • bättre underhåll av cykelvägarna
  • ökade insatser för snöröjning på vintern och sandupptagning på våren
  • fler och säkrare cykelparkeringar.

I Cykelbokslut för Örebro kommun kan du läsa mera om vad som hänt och hur vi utvecklar möjligheterna att cykla i Örebro.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in