Örebro bör bli en av huvudorterna för det civila försvaret

By on 1 december, 2021
Arkivbild

När det civila försvaret ska organiseras för att framöver kunna möta större kriser bör Örebro spela en central roll i arbetet – som huvudort för Mellersta civilområdet. Det är slutsatsen i det brev som Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson inom kort får ta emot från Andreas Svahn (S) och Fredrik Larsson (M), ordförande i regionstyrelsen i Region Örebro län respektive Region Värmland.

I syfte att skapa en gemensam inriktning för arbetet inom totalförsvaret där både de civila och de militära resurserna används effektivt ska Sverige delas in i sex så kallade civilområden. Ett av dessa områden är det Mellersta civilområdet som består av länen Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala och Västmanland.

Vart och ett av de sex civilområdena ska ledas av ett civilområdeskansli. Enligt Andreas Svahn och Fredrik Larsson är Örebro bästa möjliga plats för Mellersta civilområdets kansli då Region Örebro län och Region Värmland tillsammans utgör ett stråk som har många styrkor och som rymmer flera viktiga funktioner.

Till att börja med ligger Örebro och Karlstad förhållandevis nära Stockholm men ändå på ett så stort avstånd från huvudstaden att området i ett första skede inte hamnar i fokus vid en väpnad konflikt. Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, redan i dag en stark representation i området.

– Vid en kris är samhällets infrastruktur särskilt viktig. Beläget mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och Göteborg har Örebro ett optimalt geografiskt läge för gods på väg och järnväg. I stråket finns också två flygplatser, två universitet, ett universitetssjukhus och Försvarshögskolan som utgör centrala funktioner för både krisberedskap och kompetensförsörjning, säger Andreas Svahn.

– När det gäller Försvarsmaktens närvaro i stråket kan vi till exempel nämna återupprättandet av ett artilleriregemente i Kristinehamn liksom det faktum att Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband är placerat i Örebro. I Karlstad finns MSB, Plikt- och prövningsverket och Försvarshögskolan. Dessutom är ett beslut fattat om att Myndigheten för psykologiskt försvar ska etableras i Karlstad, säger Fredrik Larsson.

Andreas Svahn och Fredrik Larsson har fler argument för styrkan i det stråk som Region Örebro län och Region Värmland utgör men nu har de presenterat några av de tyngst vägande skälen till deras gemensamma hållning om att Örebro är en lämplig placering för ett civilområdeskansli för Mellersta civilområdet.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login