Örebro får Purple Flag-certifiering

By on 13 oktober, 2017

Örebro får Purple Flag-certifiering för ett tryggare, säkrare och mer upplevelserikt kvällsliv!

Under ett år har Örebros offentliga och privata aktörer arbetat målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft och få en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter klockan 17.00. Nu blir Örebro, som en av tolv städer, certifierad i Sverige!

Jag är otroligt tacksam för det engagemang som alla inblandade i projektet har visat, säger Malin Carlsson, projektledare på City Örebro för Purple Flag (Lila Flagg). Tillsammans har vi fortsatt bevisat att Örebro är en stad i framkant när det gäller den totala upplevelsen dygnet runt.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på det avgränsade Purple Flag-området.

– Ju fler som rör sig i city ju tryggare blir det, det ger intäkter till handel, fik, restauranger, hotell och övriga kommersiella verksamheter, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd. Det gynnar oss alla!

De gemensamma kvällsvandringarna har fått alla att se sin stads utvecklingspotential och möjligheterna och förutsättningarna av att samverka och bygga goda relationer har förstärkts under processarbetet.

– En bättre kvällsupplevelse i en stadskärna uppnår vi när vi tar hänsyn till aspekter så som trivsel, tillgänglighet och trygghet, menar Stina Storm, VD City Örebro. I och med Purple Flag-arbetet ser vi ytterligare en tydlig indikation på att offentliga och privata aktörer i Örebro strävar mot samma målbild och krokar arm för att fortsatt förbättra stadskärnan och dess utbud, med ledstjärnan att alla känner sig inkluderade.

Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse genomfördes 2014-2015 som ett pilotprojekt med nio städer. Sedan dess har 13 städer blivit certifierade och nu är det dags för ytterligare fem städer, där Örebro är en av dessa tillsammans med Karlskoga, Helsingborg, Oskarshamn och Örnsköldsvik.

Fakta
Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login