Örebro har flest utsatta för brott i polisregion Bergslagen

Av på 21 juni, 2021
Arkivbild

I polisregion Bergslagen är det en mindre andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen är andelen personer som uppger utsatthet störst i Örebro och minst i Vansbro.

Säffle är den kommun i regionen där störst andel känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

Utsatthet för brott

I polisregion Bergslagen är det en något mindre andel (21,0 %) som uppger att de har blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort (22,8 %). Samma sak gäller för egendomsbrott där 13,7 % uppger att de blivit utsatta, jämfört med 14,6 % i riket.

Örebro är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (25,5 %), medan Vansbro har minst andel utsatta (11,5 %). Örebro är även den kommun där störst andel uppger att de har blivit utsatta för egendomsbrott (21,3%), medan andelen är minst i Eda kommun (5,5 %).

Otrygghet och oro för brott

Andelen som upplever otrygghet och oro är generellt sett något mindre i polisregion Bergslagen än i riket i stort. Inom regionen ärSäffle den kommun där det är vanligast att personer känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Munkfors.

Förtroende för rättsväsendet

Förtroendet för rättsväsendet är generellt något lägre i regionen jämfört med riket i stort. Det är vanligast att ha stort förtroende för rättsväsendet i Hammarö kommun. Det är minst vanligt att ha stort förtroende i Älvdalens kommun och i Malung-Sälens kommun.

Fakta

Polisregion Bergslagen består av 43 kommuner fördelade på tre polisområden (Dalarna, Värmland och Örebro). I en del kommuner är antalet svarande relativt få, vilket bidrar till en ökad statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019–2020. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott (under föregående kalenderår), otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl.

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri och nätkränkning.

Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa Brå
Hela undersökningen finns på Brås webbplats – http://www.bra.se/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in