Örebro har för få laddstolpar

Av på 17 augusti, 2021
Arkivbild

För tredje året i rad visar M Sveriges granskning att tusentals publika laddstolpar saknas. Trots att allt fler väljer att köpa en laddbar bil, hänger utbyggnaden av laddstolpar fortfarande inte med. Det riskerar att få en stor påverkan på omställningen från fossila drivmedel.

Med runt 250 000 laddbara bilar är antalet publika laddstolpar på en kritiskt låg nivå, endast drygt 13 000 i hela landet. M Sveriges sammanställning av statistik från branschorganisationen PowerCircle, visar att antalet laddstolpar inte ökar tillräckligt mycket. Det är allvarligt eftersom andelen laddbara bilarna ökar snabbt.

– Trots högt ställda klimatpolitiska ambitioner har tillgängligheten för att ladda gått från dålig till urusel på bara ett par år, varken samhället eller branschen verkar klara utmaningen, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

Med 250 000 laddbara bilar behövs 25 000 publika laddstolpar. Bara för att täcka dagens behov skulle alltså mer än 10 000 nya stolpar behöva byggas.

Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser – som att tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan med bonus-pengarna som staten satsar på laddbara bilar. Bilarnas klimatfrämjande egenskaper, som har frestat på miljön genom den mer omfattande råvaruåtgången i dess tillverkning och som dessutom kostat bilägaren mer i inköp jämfört med en vanlig bil, går om intet.

– Det krävs enorma satsningar i det publika laddnätet. Laddbara bilar ska inte vara en möjlighet bara för dem som bor i eget hus och kan ladda hemma, i så fall kommer vi som samhälle aldrig att kunna välja bort fossila drivmedel, säger Caroline Drabe.

M Sveriges granskning av statistik av laddstolpar och laddbara bilar från branschorganisationen PowerCircle visar att problemen bara växer.

Precis som tidigare år är bristen som störst i Stockholms och Uppsala län. I Stockholm behövs mer än 8 000 nya laddstolpar bara för att täcka dagens behov. Redan förra året saknades 4 000 laddstolpar – och bara 800 nya stolpar sattes upp under året.

Flera län som tidigare legat på en tillräcklig nivå har i år halkat efter. Där har bara ett fåtal nya laddstolpar byggts trots att de laddbara bilarna blivit många fler.

Här är antalet publika laddstolpar för lågt:

Uppsala län          
Stockholms län      
Skåne län            
Örebro län          
Jönköpings län      
Kronobergs län      
Hallands län        
Västmanlands län    
Västra Götalands län
Södermanlands län    
Norrbottens län
Västerbottens län
Blekinge län
Östergötlands län

  Publika laddstolpar      CPEV    
  2021 2020 % 2021 2020 %
Blekinge län           174 168 4% 0,08 0,14 -40%
Dalarnas län           399 346 15% 0,11 0,16 -30%
Gotlands län           157 150 5% 0,18 0,27 -32%
Gävleborgs län         414 268 54% 0,13 0,13 -2%
Hallands län           372 337 10% 0,05 0,08 -33%
Jämtlands län          522 503 4% 0,35 0,51 -32%
Jönköpings län         310 276 12% 0,05 0,07 -33%
Kalmar län             304 285 7% 0,11 0,17 -36%
Kronobergs län         175 154 14% 0,06 0,08 -31%
Norrbottens län        191 150 27% 0,08 0,11 -23%
Skåne län              1756 1364 29% 0,05 0,07 -21%
Stockholms län         3548 2733 30% 0,03 0,04 -19%
Södermanlands län      267 254 5% 0,06 0,09 -37%
Uppsala län            247 150 65% 0,04 0,04 6%
Värmlands län          358 331 8% 0,10 0,15 -38%
Västerbottens län      272 260 5% 0,07 0,12 -40%
Västernorrlands län    269 238 13% 0,10 0,15 -33%
Västmanlands län       243 217 12% 0,06 0,09 -33%
Västra Götalands län   2634 1862 41% 0,07 0,09 -17%
Örebro län             189 167 13% 0,05 0,07 -31%
Östergötlands län      561 503 12% 0,07 0,11 -33%

Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1. Enligt rapporten RechargeEU (jan 2020) från Transport & Environment är det bara fyra länder i EU som inte klarar CPEV-målet, Sverige är ett av dem.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: M Sverige

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in