Örebro in i europeisk 3D-printingsatsning

Av på 11 december, 2018
Ett nytt 3D-printingprojekt i Europa kan skapa möjligheter för företag i Örebroregionen. "I och med det här projektet ingår vi i en exklusiv skara spetsregioner inom industriutveckling", säger Irén Lejegren på Region Örebro län.

Örebro in i europeisk 3D-printingsatsning: ”Positionerar oss i framkant av en ny industriell revolution”.

EU-kommissionen har gett klartecken för ett nytt europeiskt 3D-printingprojekt. Örebroregionen är en av deltagarna och Mikael Melitshenko på Alfred Nobel Science Park och Irén Lejegren på Region Örebro län ser stora vinster för det lokala näringslivet. Det här innebär att många olika företag får möjlighet att prova tekniken.

Vanguardinitiativet grundades 2013 och är ett transregionalt samarbete med syftet att stärka och främja konkurrenskraften och den industriella kapaciteten i Europa. Sammanlagt är 35 regioner i Europa medlemmar i nätverket. De svenska regioner som anslutit sig är Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Skåne.

Vanguardinitiativet har inriktat sitt arbete på fem områden: effektiv och hållbar tillverkning; 3D-printing; nya nano-produkter; energi samt bioekonomi.

Nu meddelar nätverket att ansökan för ett nytt pilotprojekt inom 3D-printing har blivit godkänd av EU-kommissionens generaldirektorat för tillväxt, DG Growth. Målet med projektet är att skapa en digital plattform som förbinder alla demonstrationsanläggningar för 3D-printing i Europa.

Ger småföretag chans att testa 3D-printing
Tanken är att små och medelstora företag, som i vanliga fall kanske inte har råd att investera i 3D-printing, ska kunna använda sig av plattformen för att testa, validera och certifiera 3D-printinglösningar.

Projektet syftar till att skapa ett europeiskt nätverk av testbäddar inom additiv tillverkning för att möjliggöra mer effektivt användande av de resurser som redan finns runt om i hela Europa. Projektet skapar möjligheter för företag i Örebroregionen att nyttja testbäddar i andra delar av Europa, och för företag från hela Europa att upptäcka möjligheterna i Örebroregionen som på sikt kan leda till nya etableringar och investeringar i vår region, säger Johanna Bond på Central Sweden, en ideell förening som verkar för medlemmarna Region Örebro län, Region Dalarna och Region Gävleborgs intressen i EU.

Det här visar tydligt fördelarna med, och behovet av, att aktivt och långsiktigt delta i europeiska nätverk såsom Vanguardinitiativet, säger Johanna Bond.

Projektet kommer att pågå under två år och tio månader och startar i januari. Örebroregionen, som har en stark position inom 3D-printing, kommer att bidra till projektet genom att kartlägga alla resurser som finns tillgängliga inom Vanguardinitiativet. Det blir bland annat Alfred Nobel Science Parks uppdrag.

Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare inom profilområdet Avancerad tillverkning på Alfred Nobel Science Park, ser stora möjligheter för lokala företag att dra nytta av projektet.

Satsningen kommer göra det möjligt för regionens företag att ha direkt tillgång till flera AM-tekniker. Det i sin tur gör att många olika företag får möjlighet att prova tekniken, säger han.

”Stärker länets position inom framtidens industri”
Även Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län, lyfter fram möjligheterna för Örebroregionens näringsliv.

– Det här stärker länets position inom framtidens industri och 3D-printing. I och med det här projektet ingår vi i en exklusiv skara spetsregioner inom industriutveckling och positionerar oss i framkant av en ny industriell revolution. Det här nätverket ger oss unika möjligheter till samarbeten och utbyten, vilket blir intressant och viktigt både för industrin, akademin och utvecklingsaktörer i länet och kommer att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, säger hon.

Lokalt | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in