Örebro klättrar på tillväxtrankning.

Av på 20 februari, 2013

I Västsvenskahandelskammarens senaste rankning av lokala arbetsmarknader klättrar Örebro upp till en fjärdeplats, en kraftig förbättring jämfört med förra mätningen 2010 där Örebroregionen hamnade på 16:e plats.

Det är fjärde gången som Västsvenska handelskammaren publicerar rapporten Svenska nav, där de undersöker 76 svenska lokala arbetsmarknader. Utvecklingskraften analyseras utifrån åtta variabler som anses spegla kraften i en region. Dessa är befolkningstillväxt, demografisk struktur, förvärvsintensitet, nyföretagande, näringslivsanställda, lönesumma, utbildningsnivå och hälsa.

Arbetet i kommunen och regionen ger resultat

Örebro kommun ligger bra till på många variabler,framförallt när det gäller utbildningsnivån. Gemensamt för de starkaste tillväxtnaven är en ung befolkning, ett högt nyföretagande, en hög utbildningsnivå och en positiv befolkningstillväxt. De starkaste arbetsmarknaderna finns i de tre storstadsregionerna, Stockholm-Solna, Göteborg och Malmö-Lund. Örebro rankas i år, tillsammans med Jönköping, Växjö, Linköping och Kiruna, som landets fjärde största tillväxtnav.

– Den mesta av tillväxten i vår region kommer ske här i Örebro kommun. Det är naturligt och en utveckling vi ser över hela landet. Storstäderna växer. Den region som kan anamma de
möjligheter som denna utveckling erbjuder är en vinnare i längden. Regional tillväxt handlar om konkreta och praktiska frågor, bland annat goda kommunikationer i länet och samverkan inom utbildning och forskning för att våra företag ska hitta morgondagens arbetskraft. En enskild
kommun får ingen kraft i sina näringslivs- och tillväxtambitioner. I Örebro län måste vi bli bättre på regional samverkan och det arbetet är nu inlett i vår samarbetsplattform Business region Örebro, säger Eva Lilja, näringslivsdirektöri Örebro kommun

– Det arbete som sker i både Örebro kommun och i regionen ger resultat. Vi är attraktiva som etableringsplats och här finns möjlighet för företag att växa. Örebro kommun ska vara en kommun som ska göra vad den kan för att skapa förutsättningar för fler jobb och nya möjligheter för människor och företag. Vi är på rätt väg, men det finns mer att göra, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

– Vårt konkreta arbete med företagslotsar och den höga ambitionen i samverkan med universitetet och näringslivet ska fortsätta. Vår profil som ett nav för logistik är också en viktig faktor för den här fina rankingen. Det finns flera intressanta förfrågningar från näringslivsaktörer för närvarande. Intresset för
Örebro är stort, kommenterar Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringsliv och tillväxt i Örebro.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in