Örebro kommun arrenderar ut mark för jordbruksändamål

By on 2 februari, 2023
Arkivbild

Just nu finns chansen att arrendera mark på över 100 hektar för jordbruksändamål i Kvinnersta, en möjlighet för nystart eller kanske expansion för lantbrukare.

Örebro kommun arrenderar nu ut mark i Kvinnersta för jordbruksändamål. Marken som arrenderas ut är på ca 108 hektar. Marken har tidigare brukats av Kvinnerstagymnasiet, men i och med omorganisationer och omställningar frigjordes dessa ytor för att arrenderas ut externt.

Jordbruksarrendet är ett 5-årsavtal från den 14 mars 2023 till den 13 mars 2028, med möjlighet till förlängning

– Vi är glada över att äntligen kunna erbjuda jordbruksmark för arrende i en så här pass stor omfattning, över 100 hektar i samma avtal. Här finns möjlighet att verkligen vara en del av att göra Örebro kommun mer självförsörjande och vi är spända på att se vilka anbud som kommer att skickas in, säger Fredrik Norrström, markstrateg på Fastighetsenheten.

Intresseanmälan ska skickas till fastighetsenheten@orebro.se senast den 21 februari 2023. Mer information om marken och om anbudsprocessen finns att läsa på orebro.se.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login