Örebro kommun får miljonbelopp i bidrag för naturvårdsprojekt

Av på 6 september, 2021
Foto: Örebro kommun/Fredrik Kellén

Örebro kommun får dryga 2,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att skapa rika naturmiljöer, som stimulerar till friluftsliv och ökad folkhälsa.

Bidragen kommer från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA, och ska stimulera till ett ökat initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. För att ta del av bidraget krävs att kommunen finansierar minst 50 procent av kostnaden för projektet, med undantag för våtmarksprojekt där bidrag ges med upp till 90 procent.

Det här bidraget är jätteviktigt för att stärka upp kommunens budget för att skapa rika naturmiljöer i vår kommun. Det ger också ideella föreningar möjlighet att söka bidrag för naturvårdsprojekt tillsammans med kommunen. I år fick Kolja byalag medel för att jobba med vandringsleder för att fler ska kunna röra sig i naturen kring Äsplunda och Kolja, säger Therese Aremyr, kommunekolog.

Bidraget gör det bland annat möjligt för kommunen att återskapa våtmarksområden i både Ässkogs betesmarker och i ett skogsområde strax väster om Örebro, inventera och beräkna naturnyttan med Örebro innerstads 1500 träd samt göra ekologisk analys av ett skogsområde norr om Karlslundsskogen. Dessutom ska det tas fram en ny strategi med mål för arbetet med naturvård och friluftsliv inom kommunen.

Örebro | Örebro län
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in