Örebro kommun fortsätter utbilda medarbetare i integration

By on 11 september, 2018

Örebro kommuns storsatsning för att öka kunskapen om integration hos medarbetare som möter nyanlända fortsätter i höst. Den 13 september, 23 oktober och 14 november kommer över 500 medarbetare få lära sig mer om trauma, våld i nära relationer och interkulturell kompetens.

Under våren fick kommunens medarbetare ta del av spännande föreläsningar om flyktingsituationen i världen, hur integrationen ser ut på arbetsmarknaden och vad som händer när olika kulturer möts.

Efter vårens lärorika föreläsningar ser vi nu med spänning fram emot att fortsätta lära oss om integration. Ämnena som höstens föreläsningar handlar om är svåra och i vissa fall till och med tabubelagda, och det är just därför det är så viktigt att vi lär oss mer om dem, säger Susanna Eriksson, projektledare för utbildningssatsningen.

På programmet
Ewa Eriksson Ahlén från Centrum mot våld i nära relation föreläser om hur våldet påverkar den som blir utsatt men även den som utsätter. Madeleine Eriksson från Xena Consulting pratar om kulturmöten och interkulturell kompetens. Theresia Forsberg från Rädda Barnen delar med sig av kunskap om traumamedveten omsorg. Anissa Mohammed Hassan från Länsstyrelsen Östergötland pratar avslutningsvis om könsstympning.

Om utbildningssatsningen
Satsningen går ut på att stärka integrationen genom att ge mer utbildning till de som möter nyanlända dagligen i sitt jobb. De deltagande förvaltningarna är Socialförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

Satsningen är EU-finansierad, pengarna till projektet kommer från Europeiska Socialfonden. Utbildningarna kommer att genomföras under 2018 och 2019.

Lokalt | Örebro Kommun
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login