Örebro kommun hämtar farligt avfall

Av på 23 september, 2022

Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa om det slängs på fel plats. Därför åker Farligt avfall-bilen runt till 37 platser i Örebro kommun mellan 26 september och 6 oktober. Det brukar komma mellan 300–500 personer och lämna in farligt avfall.

Farligt avfall-bilen åker runt i Örebro kommun två gånger per år, så att örebroarna kan lämna in sitt farliga avfall på ett enkelt sätt. Till Farligt avfall-bilen kan man lämna batterier, målarfärg, lösningsmedel, småelektronik, nagellack, glödlampor och överblivna läkemedel med mera.

Det brukar komma mellan 300–500 besökare totalt till Farligt avfall-bilen. De lämnar in både elektronik och blött farligt avfall, som till exempel färg. Farligt avfall-bilen brukar samla in ungefär 1,5 ton varje vår och höst.

– Tjänsten är till för dem som inte kan ta sig till kommunens återvinningscentraler och för att underlätta för alla att sortera farligt avfall rätt. Vi gör utvärderingar efter varje år och ibland upptäcker vi att det finns platser där vi har väldigt få besökare, då provar andra platser där vi fått respons från invånare att de vill att vi stannar, säger Ola Eklöf, enhetschef för Kundservice Avfall.

Farligt avfall-bilen kör 26 september–6 oktober och stannar på 37 platser. Mer information och höstens schema finns på orebro.se/farligtavfallbilen

Faktaruta: Vad är farligt avfall?

Kvicksilver
Äldre termometrar, vissa batterier, lysrör, lågenergilampor och en del elektriska produkter innehåller kvicksilver. Det är ett av de farligaste miljögifterna som finns. En tesked kvicksilver räcker för att förgifta en medelstor svensk sjö. Kvicksilver lagras i kroppen både hos människor och djur.

Färger
Äldre färger innehåller ofta tungmetaller och moderna färger kan innehålla konserveringsmedel och nonylfenol som det tar lång tid att bryta ner i naturen.

Olja
Olja är det vanligaste farliga avfall som lämnas till återvinningscentralerna. Det mesta är spillolja från byte av motorolja på bilar. Det innehåller giftiga ämnen och kan även innehålla tungmetaller, bland annat bly. Det tar väldigt lång tid för naturen att bryta ner dessa ämnen.

Kemikalier
Kemikalier, som kan finnas i rengöringsmedel, tändvätska och bekämpningsmedel, kan bland annat ge cancer och påverka arvsmassan och djurs och människors förmåga att fortplanta oss (få barn). Även små mängder kan ge allvarliga skador.

Läkemedel
Läkemedel hör inte hemma i naturen. Kommunala reningsverk och enskilda avloppsbrunnar är inte byggda för att rena avloppsvattnet från medicinrester. Vissa mediciner bryts dock ner.

Källa faktarutan: sopor.nu

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in