Örebro kommun har tagit emot fler flyktingar än förväntat

Av på 13 maj, 2022
Arkivbild

Flyktingarna från Ukraina ska fördelas jämnare över landet än vid tidigare flyktingvågor, hittills har Örebro kommun tagit emot fler än den andel som Migrationsverket föreslagit.

Enligt UNHCR har 5,9 miljoner människor hittills flytt från Ukraina sedan Rysslands anfall i slutet av februari. Ungefär 36 000 av dem har kommit till Sverige – och av dem som nu finns i det svenska systemet finns 506 personer i Örebro kommun. Det motsvarar tre ukrainska flyktingar per 1 000 invånare, vilket placerar kommunen bland den tredjedel som hittills tagit emot minst ukrainska medborgare sett till befolkning. Flest i landet, sett till befolkning, har Högsby kommun tagit emot: 160 personer – eller 28 per 1 000 invånare.

Ska fördelas jämnt

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på länsnivå för att åstadskomma en så jämn fördelning av skyddsbehövande som möjligt. Den bygger på modellen som redan används för att bosättning av nyanlända och tar bland annat hänsyn till befolkning, arbetsmarknad och antal asylsökande som redan finns i kommunen. I sommar ändras också lagen för en jämnare fördelning. Länsstyrelserna och kommunerna har sedan i sin tur lämnat ett förslag på fördelningen mellan kommunerna och fastställs formellt av Migrationsverket.

Fördelningsförslaget utgår från en tidigare prognos där 76 000 skyddssökande från Ukriana väntades under första halvåret. I den fördelningen ska Örebro kommun ta emot 1 014 av de 76 000. Vid samma fördelning borde Örebro kommun ha tagit emot 429 av de som anlänt hittills – kommunen har alltså tagit emot 77 fler ukrainska medborgare än förväntat.

Skyddssökande från Ukraina i Örebro län

Kommun Antal ukrainska flyktingar Antal vid jämn fördelning Ukrainska flytkingar per 1 000 invånare
Karlskoga 533 90 (+443) 18
Ljusnarsberg 32 10 (+22) 7
Lindesberg 135 54 (+81) 6
Lekeberg 41 45 (−4) 5
Örebro 506 429 (+77) 3
Hallsberg 34 47 (−13) 2
Laxå 11 15 (−4) 2
Askersund 17 59 (−42) 1
Kumla 31 71 (−40) 1
Nora 15 35 (−20) 1
Degerfors 10 38 (−28) 1
Hällefors <5 11

De flesta bor i Migrationsverkets anläggningar

Av de ukrainska medborgarna som finns i Örebro kommun bor de flesta i Migrationsverkets anläggningsboende, 271 personer. 228 bor i eget boende. Av de 506 ukrainska flyktingarna i Örebro kommun är 343 kvinnor och 163 män. I hela riket finns nu 21 597 kvinnor och 10 581 män från Ukraina.

Totalt, om man även räknar dem som inte är från Ukraina, finns 748 personer i Migrationsverkets system i Örebro kommun. Under april månad lämnades 182 ansökningar om asyl in på Migrationsverkets anläggning i Örebro.

Örebro kommun tog emot färre flyktingar än de flesta 2015

Under 2015 sökte 162 877 personer asyl i Sverige och den sista december fanns 181 890 personer i Migrationsverkets system. Av dem fanns 1 258 i Örebro kommun. Det motsvarar 9 asylsökande per 1 000 invånare vilket placerar kommunen bland den tredjedel som tog emot minst asylsökande. Örebro kommun har tagit en större andel av de flyktingar som nu flyr kriget i Ukraina än man gjorde 2015.

40 552 personer har sökt asyl hittills i år

Under april månad sökte totalt 8 586 personer asyl i Sverige. Det är 20 896 färre än månaden innan, som var den tredje intensivaste månaden under det senaste decenniet.

Hittills i år har totalt 40 552 personer sökt asyl i Sverige – 35 294 av dem enligt EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades efter Rysslands invasion i februari. Det är fler än som kommit totalt under de senaste två åren. Det kan jämföras med de 162 877 som sökte asyl totalt under 2015.

Nedskriven prognos

I slutet av april presenterade Migrationsverket nya scenarier för hur många ukrainska skyddsbehövande som skulle komma till Sverige. Tidigare var huvudscenariot att 76 000 personer skulle komma under första halvåret – nu är det 80 000 personer på hela året, med en avtagande takt under hösten. Prognosen är mycket osäkert och Migrationsverket har även ett högre scenario, 200 000 personer, och ett lägre, 50 000 personer.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Källor
Statistiken över inkomna ansökningar och personer inskrivna i Migrationsverkets system hämtar vi från Migrationsverket där den uppdateras varje månad (och i vissa fall vecka). Statistik över Ukraina specifik kommer också från Migrationsverket, när det gäller antalet som flytt från landet totalt använder vi UNHCR:s siffror, från den 8 maj. Kommuner och läns folkmängd är SCB:s befolkningssiffror den 31 december 2021, samt 31 december 2015. Migrationsverkets fördelningstal, med förslag för kommunerna, finns här.
Så räknar vi
Vi utgår från Migrationsverkets fördelningsnyckel när vi räknar hur många som borde finnas i respektive kommun. Fördelningen är beslutad på länsnivå, men det finns också förslag på hur många varje kommun skulle kunna ta emot. Dessa siffror förhandlas sedan mellan länsstyrelse och kommun. Fördelningen bygger på en tidigare prognos om 76 000 asylsökande från Ukraina under första halvåret – och fördelningstalen är anpassade efter det. Vi har sedan räknat ut hur många motsvarande andel är av dem som kommit hittills.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in