Örebro kommun inför en ny nämndorganisation

Av på 25 september, 2021
Arkivbild

Programnämnderna tas bort och det totala antalet nämnder minskar från 20 till 13. Det är en del i beslutet om ny nämndorganisation för Örebro kommun som idag togs i Kommunfullmäktige.
 
För att få en rakare och tydligare arbetsgång från beslut till genomförande inledde Örebro kommun 2020 en översyn av nämnderna. Den nya nämndorganisationen som nu beslutats innebär bland annat att de tre programnämnderna tas bort och att antalet nämnder minskar från dagens 20 till 13. I och med att programnämnderna avvecklas och flera nämnders ansvarsområden förändras har även beslut fattats om nya reglementen för samtliga nya nämnder.

Organisationsskiss över den nya nämndorganisationen.

Den nya nämndorganisationen ger en beräknad besparing på cirka 7,5 miljoner kronor och införs från och med 1 januari 2023, det vill säga i samband med den nya mandatperioden.

Behov av ny förvaltningsorganisation
En förändrad nämndorganisation gör att även förvaltningsstrukturen behöver förändras, för att få en effektiv organisation som följer den politiska organisationen med en tydlig röd tråd, från beslut till genomförande.

För att kommunens resurser ska räcka till i framtiden behöver vi ha en effektiv och enkel organisation, som stödjer nämndernas uppdrag och som utgår från medborgarnas behov. Arbetet med att ta fram ett förslag på en ny förvaltningsorganisation pågår och beslut om ny förvaltningsorganisation ska fattas senast i juni 2022.

Politik | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in