Örebro kommun leder Sverigekampen i Minimeringsmästarna

Av på 25 maj, 2022
Örebro leder Sverigekampen och dessutom är tre av hushållen från Örebro med på tio-i-topplistan av de nära 250 hushåll som deltar i tävlingen Minimeringsmästarna.
Bild: Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en nationell tävling med fokus på hållbar livsstil och att minska sitt avfall, sju hushåll är uttagna att representera Örebro och tävlar mot de andra uttagna hushållen i Sverige.

Nu har halva tävlingstiden gått och Örebro leder Sverigekampen, dessutom är tre av hushållen från Örebro med på tio-i-topplistan av de nära 250 hushåll som deltar i tävlingen.

30 procent mindre avfall

Nära 250 hushåll i 50 av landets kommuner deltar i Minimeringsmästarnas Sverigekamp. Tävlingen startade i oktober och pågår i ett år. Inför tävlingens start vägde alla hushåll sitt avfall. Nu när halva tävlingstiden gått har deltagarna vägt igen. Resultatet? En minskning av avfallsmängderna på totalt 30 procent. Det avfallsslag som minskat mest är restavfallet, som står för den största minskningen på hela 40 procent.

Örebro leder

I Minimeringsmästarna tävlar både enskilda hushåll och kommuner. Örebro leder Sverigekampen och dessutom är tre av hushållen från Örebro med på tio-i-topplistan! Hushållen samlar poäng genom avfallsminskningar, genomförande av utmaningar och deltagande på tematräffarna.

Varför Örebro ligger i topp tror Mona Öhrn, planerare på Örebro kommun, beror på de deltagande hushållens stora engagemang och vilja att lära sig mer.

– I Örebro valde vi ut en bra blandning av hushåll som redan var engagerade samt några som önskade att bli bättre och hade viljan och drivet att förbättra sig. Hushållen blir peppade av varandra, säger Mona Öhrn.

Mona Öhrn tror också att kommunens intresse i frågorna har bidragit.

– Jag tror och hoppas också att de tävlande hushållen i Örebro känner att vi som kommun och organisatör av tävlingen själva har ett stort driv och att våra träffar ger kunskap och energi att ta tag i utmaningarna, säger hon.

Faktaruta: Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna är en tävling där ca 250 hushåll från ca 50 av svenska kommuner tävlar om att minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett års tid. Deltagande hushåll får under tävlingsåret lära sig mer om olika teman och genomföra utmaningar som ska bidra till förändrat beteende. Tävlingen startade hösten 2021 och avslutas 16 oktober 2022.

Tävlingen drivs av Göteborgsregionen och finansieras av Avfall Sverige. På lokal nivå ansvarar Örebro kommun för genomförandet. Minimeringsmästarna är en del av en satsning för att minska mängden avfall i Örebro kommun med 25 procent till år 2025.

Nöje | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun
Mer information
Läs mer om tävlingen och hushållen från Örebro på orebro.se/minimerinmastarna – orebro.se/bygga-bo–trafik/avfall–atervinning/minska-ditt-avfall/minimeringsmastarna.html
Läs mer om Örebro kommuns mål att minska avfallet med 25 procent till år 2025 – orebro.se/fordjupning/fordjupning/sa-arbetar-vi-med/klimat—miljoarbete/minska-avfallet.html
Läs mer om Minimeringsmästarna på deras webb – minimeringsmastarna.se/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in