Örebro Kommun nominerad till europeisk utmärkelse.

Av på 18 april, 2013

Avfall Sverige har nominerat fyra projekt, som syftar till att minska avfallet, till den europeiska utmärkelsen ”European Waste Reduction Awards”.

Projekten arrangerades under veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågick i slutet av november. Det är ett EU-projekt som 2012 anordnades för fjärde året i rad, projektet kommer att upprepas i november i år. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och av att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

– Avfall Sverige har en vision, ”Det finns inget avfall”. Projektet ”Europa minskar avfallet” är en viktig del i detta arbete, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Varje år sedan starten 2009 har Sverige haft projekt med i final till European Week for Waste Reduction Awards och två gånger har de svenska projekten vunnit. Restaurangkedjan Eurest vann 2009 och Bjurhovdaskolan i Västerås 2011. Båda projekten har bland annat gått ut på att minska matavfallet.

I år är de nominerade till utmärkelsen:

• IKEA i Jönköping, som genomförde en kampanj i sin restaurang för mindre att minska avfallet. Under den vecka projektet pågick minskade matavfallet med 5 procent och det brännbara avfallet med 35 procent. Kampanjen medförde också att varuhuset kommer att gå ifrån engångsförpackningarna så långt som möjligt med tanke på matsäkerheten.

• Gästrike Återvinnare, Gävle, för utställningen ASWR. Sju konstnärer fick i uppdrag att skapa konst från saker som lämnades in på återvinningscentralen. Konstverken ställdes ut på Länsmuseet i Gävle där besökare via QR-koder kunde se filmer som illustrerade materialets resa från produktionen av de enskilda delarna till slutgiltigt konstverk.

• Örebro kommun, för skolinformationen i kommunen som denna vecka satsade speciellt på avfallslektioner för F-3. Med sång och praktiskt arbete gick de igenom avfallstrappan på elevernas nivå, speciellt vad det gäller materialåtervinning.

• Föreningen Medveten Konsumtion genomförde en twitter-kampanj med eko-löften, länkade till en webbplats där intresserade kunde läsa mer om varje löfte och hur det påverkar miljön positivt.

Avfall Sverige önskar de nominerade lycka till vid prisceremonin, som hålls i Bryssel i början av juni.

Att förebygga avfall handlar om att minska mängden avfall som uppstår – innan det uppstår. Det kan göras genom effektivisering, återanvändning, inte slänga maten eller hållbar konsumtion. Det kan vara redan när en produkt designas eller när en fastighetsägare funderar på att bygga ett nytt hus. Det handlar om att minska mängden resurser som används redan från början och att ta bort ämnen och material som är farliga. Det handlar alltså inte om att återvinna eller på annat sätt behandla avfall som redan uppstått.

Läs mer på www.minskaavfallet.se

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in