Örebro kommun, ÖrebroBostäder, E.ON, Epiroc och KumBro samarbetar för att skapa bostadsområdet Tamarinden

Av på 12 juni, 2020
Visionsbild för Tamarinden. Illustration: Fojab

Örebro kommun, ÖrebroBostäder AB, Epiroc Rock Drills AB och KumBro Utveckling AB har nu tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla Tamarinden till ett hållbart bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

I samband med detta utökas det ursprungliga projektkonsortiet Örebro kommun, ÖrebroBostäder och E.ON med KumBro och Epiroc.

– I nya bostadsområdet Tamarinden går vi verkligen före i utvecklingen av energi och klimatfrågor. Genom ett samarbete mellan Örebro kommun, Epiroc, ÖBO, Kumbro och E.ON klarar vi förflyttningen mot framtiden samtidigt som vi bygger nya bostäder. I Tamarinden kan husen både producera, lagra och dela energi och genom samarbetet med Epiroc och återanvändningen av gruvbatterier löser vi även lagringen av energin i ett helt bostadsområde på ett miljövänligt sätt, säger Ullis Sandberg, ordförande för Programnämnd samhällsbyggnad. 

Batterier från gruvmaskiner kan bli el och värme i bostäder

Nya möjligheter för att lagra energi har öppnats tack vare ett samarbete med Epiroc. Epirocs gruvmaskiner kräver batterier med stor kapacitet, vilket innebär att det finns mycket liv kvar i batterierna efter att de använts klart i Epirocs produkter. Dessa batterier skulle med fördel kunna användas till Tamarinden. Nu ska det göras en förstudie för att utvärdera möjligheten för Epiroc att etablera ett batterilager inom Tamarinden samtidigt som bostadsområdet blir ett utvecklingscentrum inom hållbar energi.

– Idag finns ingen utvecklad marknad för att återbruka dessa batterier, men genom Tamarinden kommer Epiroc testa och utveckla en sådan modell. Tamarinden får därmed ett betydligt större batteri än ursprungsplanen, vilket ökar möjligheterna till lagring av elenergi inom området. Resultatet blir en större energibesparing och lägre miljöutsläpp, säger Jan Johansson, projektledare på Stadsbyggnad.

– Vi hanterar våra kunders batteridrift från början till slut, för att kunden ska få ut önskvärd produktivitet. Vi servar och byter batteri vid behov samt hanterar återvinningen. Med det här samarbetet ser vi möjligheter på flera plan. Tiden mellan att ett batteri är kraftfullt nog för ett gruvfordon och det är dags för återvinning fungerar det utmärkt för energilagring och genom att öka nyttjandegraden av batterierna kan vi också bidra till en hållbar utveckling i vårt närområde. Samarbetet ger oss också möjlighet att se hur arbetet med energilagring skulle kunna se ut på en bredare skala, globalt, berättar Jonas Albertson, VD för Epiroc Rock Drills AB.

Tamarinden – bostadsområdet som blir utvecklingscentrum för hållbar energi

Även KumBro Utveckling, som ägs av Örebro kommun och Kumla kommun, ser Tamarinden som en möjlighet att utforska nya lösningar tillsammans med andra. Deras huvuduppgift är att utveckla verksamheter inom energi och teknisk försörjning. De planerar att bygga en ny digital mötesplats inom Tamarinden, där operatörer och andra företag med affärskritisk IT-verksamhet kan placera sin kommunikationsutrustning. Värmen som alstras tas tillvara för uppvärmning av bostäder. KumBro kommer även bygga det senaste inom fiberuppkoppling och smarta, trådlösa IoT-lösningar för fastighetsägare och boende i området.

Jag är glad att KumBro är en del av en hållbar utveckling av våra ägarkommuner. Vi har under en längre tid letat efter en plats för att bygga en digital infrastruktur, och nu blir Tamarinden det området. Det känns väldigt bra att kunna ta tillvara på värmen som i dagsläget kyls bort. Vi ser fram emot att samverka med kommunen, allmännyttan och näringslivet för att bidra till en spännande utveckling av bostadsområdet, säger Peter Lilja, VD KumBro.

– Det är bra att fler aktörer ansluter och bidrar med intressanta lösningar till ett sådant här spännande innovationsprojekt som Tamarinden, säger Lennart Karlsson, försäljningschef på E.ON Örebro.

– Vi ser att samarbeten mellan olika aktörer över branschgränser är avgörande för om vi ska lyckas utveckla Örebro till att bli en smart stad i framkant och tillsammans bidra till nya innovativa klimatlösningar. Vi som deltar i projektet Tamarinden kan med våra olika professioner öka både klimatnyttan och affärsnyttan i respektive organisation, säger Ulf Rohlén, VD på ÖrebroBostäder.

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in