Örebro kommun på plats i Almedalen

By on 16 juni, 2017

Första veckan i juli träffas politiker och samhällsaktörer i Almedalen på Gotland för att diskutera, debattera, dela kunskap och bygga nätverk. Örebro kommun kommer att vara på plats.

– Almedalsveckan är en viktig nationell arena för samhällsutvecklingen i Sverige, vi vill vara där både för att dela med oss av det vi är bra på, men också för att knyta kontakter och lyfta fram Örebro som en attraktiv plats att leva och bo på, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun.

Seminarier med fokus på social hållbarhet
Under veckanarrangerar Örebro kommun två egna seminarier; ”Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror?” och ”Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till trygghet och minskad brottslighet?”

– De flesta större städer brottas med frågor som rör segregation och trygghet, så även Örebro. För att skapa en trygg stad där alla får förutsättningar att leva ett gott liv behöver vi hjälpas åt och tänka utanför vår kommunala organisation. Våra seminarier är två exempel på det; samarbete med ett kommersiellt bostadsbolag för att kunna erbjuda nybyggda lägenheter till lägre kostnad och förebyggande insatser tillsammans med bland annat polisen och universitetet för att motverka brott och öka tryggheten i våra bostadsområden, berättar Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef och programdirektör för samhällsbyggnad i Örebro kommun.

Tillsammans med Aktuell Hållbarhet arrangerar Örebro kommun även seminariet ”Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet” och med Sveriges Arkitekter erbjuder vi seminariet ”När arkitekten får makten – ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen”.

Följ oss i Almedalen!
Under veckan har du möjlighet att följa Örebro kommun i Almedalen. På webbplatsen orebroialmedalen.se finns information samlad och även ingångar till de sociala medier som används.

– För oss som kommun är det viktigt att vara transparanta och öppna med vad vi gör och vi vill också ge örebroarna en chans att ta del av Almedalsveckan. Det kan man till exempel göra genom att följa oss på Facebook, Instagram eller Twitter, säger Margareta Wall.

Förutom de seminarier som Örebro kommun arrangerar medverkar representanter från kommunen vid andras seminarier, information om detta finns på orebroialmedalen.se.

Program för Almedalsveckan »

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login