Örebro Kommun söker hyresgäst som vill bedriva verksamhet på Lockhyttans gård

Av på 19 november, 2018

Örebro kommun söker en person som vill hyra Lockhyttans gård med syfte att öppna upp gården för allmänheten och bedriva en utåtriktad verksamhet inriktad mot friluftslivet. På gården finns ett bostadshus och en äldre stuga som ska fungera som övernattningsstuga för besökare. Det finns även uthus och ladugårdsbyggnader.

 Hyresgästen ska kunna bidra till att stimulera utvecklingen av friluftsliv och naturturism i Kilsbergen. I intresseanmälan ska det finnas med en beskrivning av hyresgästen, en detaljerad beskrivning av den verksamhet som planeras bedrivas på gården samt en affärsplan. Vi vill teckna ett arrendeavtal med en juridisk person, säger Therese Aremyr, kommunekolog.

Kriterier som bedöms vid en urvalsprocess är:

  • om verksamheten bedöms kunna bidra till att underlätta för friluftsliv och rekreation.
  • om verksamheten kompletterar befintligt utbud och tillför något nytt.
  • att verksamhetsutövaren ger ett seriöst intryck och är kreditvärdig.
  • att verksamheten beskrivs i en affärsplan

Intresserade är välkomna på en visning av fastigheten den 2 december kl. 10-13. Då ges en utförligare beskrivning av fastigheten och dess möjligheter, samt hur vi tänker att verksamhetsutövaren kan samarbeta med kommunen för att stärka friluftslivet i Kilsbergen, säger Therese Aremyr.

Intresseanmälan ska skickas till: therese.aremyr@orebro.se senast den 19 januari 2019.

Fler målpunkter och besöksmål i området
Örebro kommun har under en längre tid arbetat med att förbättra förutsättningarna för allmänheten att bedriva friluftsliv och rekreation i Kilsbergen, detta har gjorts genom att skapa flera målpunkter och besöksmål i området, samt att länka ihop dessa genom leder och spår.

– Fastigheten Lockhyttan förvärvades av kommunen 2014. Den har sedan dess rustats upp för att kunna fungera som en av dessa målpunkter för friluftslivet. Förutom byggnaderna har man arbetat med det omkringliggande landskapet. Gamla betesmarker har öppnats upp på fastigheten, samt på Sveaskogs intilliggande marker, säger Therese Aremyr.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in