Örebro kommun tar över hyreskontraktet för vårdboendet Villa Väster park

By on 28 november, 2021
Arkivbild

Från och med 1 januari 2022 tar Örebro kommun över Vardagas hyreskontrakt för vård- och omsorgsboendet Villa Väster park. Boendet, som hittills stått tomt, har 80 platser och kommer från och med nästa år att drivas av Örebro kommun.

Under det senaste året har kön till vård- och omsorgsboenden ökat kraftigt i Örebro kommun. För närvarande står cirka 160 personer i kö och väntetiden ökar därför. Att kön ökat under det senaste året beror på flera orsaker. En av anledningarna är att det under den tidigare fasen av coronapandemin, var färre som valde att ansöka om plats på ett vård- och omsorgsboende. Nu har fler personer åter börjat ansöka om att flytta in på ett boende. Jämfört med tidigare år, är det även fler personer som bor kvar längre på kommunens befintliga boenden.

Att skapa fler platser genom att bygga ett helt nytt boende tar lång tid. Därför har kommunen haft en dialog med Vardaga och fastighetsägaren AB Carlsson & Åqvist kring möjligheterna att ta över hyreskontraktet för boendet Villa Väster park. Vardaga och fastighetsägaren har ställt sig positiva till förslaget. Från och med nästa år kommer Örebro kommun att ta över hyreskontraktet och starta verksamhet i kommunal regi på Villa Väster park.

Planerar för att kunna öppna 40 av 80 platser under 2022

Boendet byggdes på uppdrag av Vardaga, men är just nu inte i drift då det har stått tomt sedan det färdigställdes i december 2020. Innan hyresgäster kan flytta in behöver Örebro kommun köpa in inventarier samt rekrytera personal till boendet. Just nu pågår planering för detta, men kommunen räknar till en början med att kunna erbjuda 40 boendeplatser år 2022. Sedan är planen att hela boendet, med 80 platser, ska vara i drift under 2023.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login