Örebro kommun testar sms-tjänst för VA-information.

Av på 8 april, 2013

Under april och maj kommer Örebro kommun att testa en sms-tjänst för att informera drabbade kunder vid vattenläckor.Tanken med den nya tjänsten är att den ska vara ett komplement till övriga kanaler, för att snabbare och mer träffsäkert få ut information om akuta vattenläckor och planerade arbeten till boende och verksamheter i Örebro.

– Det är inte ofta våra kunder blir utan vatten, men när det händer är det viktigt att de berörda får information om det, säger Ulrika Palmén, enhetschef Kundservice Vatten och Avlopp. Därför känns det viktigt att vi satsar på att ytterligare förbättra vår kommunikation kring akuta och planerade avbrott som rör vatten och avlopp.

Eftersom det är fastighetsägarna som är våra kunder har vi i dag svårt att nå ut med information till t.ex. boende i flerfamiljshus. Med den nya tjänsten kan vi nå alla som bor inom ett visst område, under förutsättning att de har ett officiellt abonnemang för mobil- eller fast telefoni knuten till den adressen.

Sms-tjänsten levereras av det norska företaget UMS PAS* och används redan av flera andra kommuner. Informationen skickas som sms eller förinspelat talmeddelande, beroende på om man har en mobiltelefon eller fast telefon.

– Vi börjar med ett test på två månader och kommer därefter att utvärdera tjänsten, för ett beslut om eventuell fortsättning, avslutar Ulrika Palmén.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in