Örebro kommunkoncern har minskat utsläppen med 70 procent

Av på 24 mars, 2021

Örebro kommunkoncern har minskat utsläppen av växthusgaser med 70 procent sedan år 2000, och utsläppen för Örebro som plats har minskat med 35 procent. Utvecklingen går åt rätt håll, med målet att vara en klimatneutral kommun år 2045. Med anledning av Earth Hour ges här exempel på hur utsläppen har minskats. Örebro kommun lanserar även en sida med örebroarnas egna klimatsmarta tips, där invånarna får tips om hur de kan vara med och göra skillnad.

Örebro kommun antog den senaste klimatstrategin år 2016. Klimatstrategins mål rör både Örebro kommun som organisation (kommunkoncernen) och Örebro som plats (geografiskt område). Det långsiktiga målet är att vara en klimatneutral kommun år 2045. Flera mål var satta till 2020 och varje år sammanställs en uppföljning av arbetet och utsläppen inom klimatområdet. Här kommer därför en kort sammanfattning om hur arbetet har gått.

Så har det gått för Örebro kommunkoncern
Örebro kommunkoncern har minskat utsläppen med 70 procent sedan år 2000. Framgångsrikt arbete har gjorts inom minskad elanvändning, fossilfria transporter och minskad klimatbelastning från livsmedel. Två exempel är att cirka 90 procent av kommunkoncernens totala elanvändning kommer från egen produktion av förnyelsebar energi, och att cirka 75 procent av personbilarna inom koncernen drivs av el eller biogas. Fler exempel med bilder och text finns bifogat i pressmeddelandet.

– Att utsläppen har minskat visar att vi är på rätt väg. Mycket bra arbete görs redan, men faktum är att omställningstakten behöver öka, säger Jimmy Nordengren (C), ordförande i Örebro kommuns utskott för hållbar utveckling, och fortsätter.

– Genom det antagna programmet för hållbar utveckling och pågående arbete med en koldioxidbudget arbetar vi med målet att allt kommunalt arbete ska ske med fokus på en hållbar framtid. Vad gäller Örebro som plats behöver vi alla hjälpas åt; kommun, akademi, näringsliv, civilsamhället och alla medborgare, för att bidra i den hållbara omställningen.

Så har det gått för Örebro som plats
För Örebro som plats är det långsiktiga målet att utsläppen ska vara mindre än 1 ton koldioxidekvivalenter per invånare år 2045. Utsläppen för Örebro som plats har minskat med 35 procent från år 2000. År 2018 var utsläppen 4,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare, så det är fortfarande långt kvar till målet.

Klimatstrategin från 2016 finns att läsa på orebro.se

Koldioxidbudget för Örebro
Enligt Naturvårdsverkets statistik från 2018 uppstår 57 procent av utsläppen i andra länder, till följd av svensk konsumtion. För att få en bättre helhetsbild och ett uppdaterat nuläge arbetar Örebro kommun med att ta fram en koldioxidbudget med ett konsumtionsbaserat perspektiv.

Koldioxidbudgeten ska ge fördjupad förståelse över vilka områden som har störst klimatpåverkan. Budgeten ska också visa vilket utsläppsutrymme vi örebroare har att förhålla oss till, utifrån Parisavtalet och den globala koldioxidbudget som avtalet bygger på.

Örebroarnas klimatsmarta tips
Alla kan vara med och bidra till att minska utsläppen för platsen Örebro. På Klimatsmart vardags webb finns en ny sida där tidigare deltagare i Klimatsmart vardags utmaningar delar med sig av sina bästa klimatsmarta tips. Örebro kommun lanserade sidan inför Earth Hour, 27 mars.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in