Örebro kommuns pilotprojekt blir ett kontorshus helt i trä

Av på 31 mars, 2020
ild: Utopia arkitekter

Byggnaden i pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” beviljades bygglov vid byggnadsnämndens sammanträde den 26e mars. Det handlar om ett kontorshus helt i trä skapat av Utopia arkitekter i samarbete med Castellum. Byggnaden ska uppföras på en central tomt som kommunen avser att sälja.

Projektet är initierat av Stadsbyggnad Örebro med avsikt att uppmuntra innovativa lösningar både vad gäller samarbetsformer, byggteknik och arkitektur.

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten” har utvecklats inom ramarna för den s k Örebromodellen, men med en omvänd process som gett arkitektkontoret en ny roll. Efter en urvalsprocess fick Utopia arkitekter en option på den kommunägda marken. De valde sedan att ingå ett avtal med Castellum som kommer att uppföra byggnaden.

Byggnaden har formats under en tid när klimatdiskussionen blivit allt mer framträdande. Projektets höga klimatambitioner har inverkat till att både stomme, fasad och att stort sett allt i huset byggs av trä.

Kommunen sammanställer nu en genomlysning av processen tillsammans med Utopia och Castellum för att lära sig mer om varandras roller och om hur samarbetsformen fungerat. Slutsatserna av detta kommer att presenteras senare under året.

Lokalt 
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in