Örebro län drabbas av höjd bensinskatt

By on 16 maj, 2017
Arkivbild

I år drabbas drygt vart tredje bilhushåll i Örebro län av en skattehöjning på bensinen med minst 390 kronor, sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 780 kronor.

Skattebetalarna har med hjälp av en specialbeställning från SCB tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll, den bild som framträder visar att hushållen i Örebro län drabbas hårt av skattehöjningarna.

Bland länets kommuner drabbas bilhushållen i Lekeberg och Askersund hårdast av skattehöjningarna på drivmedel. I de kommunerna kör 49 respektive 43 procent av alla bilhushåll mer än 2 000 mil om året. Dessa hushåll har sammantaget betalat minst 3 620 kronor mer i skatt 2015-2017. Lekeberg har tillsammans med Krokom landets högsta andel hushåll som kör mer än 2 000 mil per år.

Behöver du bilen i vardagen och åker långa sträckor så slår drivmedelsskatterna förfärligt hårt, och tyvärr urholkar detta ytterligare drivkrafterna till arbete. Det handlar om brutna vallöften, dålig insikt i människors vardag och ett redan överbeskattat trafikslag, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

Vid årsskiftet 2017 höjdes skatten på bensin med ytterligare 24 öre litern och på diesel med 21 öre. Detta till följd av att regeringen från och med i år infört en ny automatisk årlig uppräkning av skatten på drivmedel som löper på utan att den behöver godkännas av riksdagen. Den medför att Sverige är på rask väg mot att få världens högsta bensin- och dieselskatt.

Sedan regeringen tillträdde hösten 2014 har bensinskatten höjts inte bara en, utan tre gånger. Sedan tillkommer även höjd fordonsskatt, kilometerskatt och det nya bonus-malus systemet som alla drabbar bilister. Det är en politik som får ytterst begränsade effekter på miljön men stora negativa privatekonomiska sådana, i synnerhet för dem som bor på landsbygden och för dem med låga inkomster, säger Sofia Linder.

Länets kommuner rankade efter högst andel bilhushåll som kör mer än 2000 mil per år

  Andel av hushåll med bil, som kör över 2000 mil Antal bilhushåll som kör över 2000 mil
Lekeberg 49% 1 271
Askersund 43% 1 796
Laxå 40% 836
Nora 40% 1 443
Lindesberg 40% 3 199
Hallsberg 40% 2 098
Kumla 37% 2 575
Degerfors 35% 1 232
Ljusnarsberg 33% 585
Hällefors 33% 811
Örebro 30% 12 240
Karlskoga 29% 3 045
Örebro län 34% 31 131

Länet
Örebronyheter

Källa: Skattebetalarnas bearbetade specialbeställning från SCB där Fordonsregistret 2014 kopplats ihop med Hushållsregistret för att få fram hushållens körsträckor.

You must be logged in to post a comment Login