Örebro län får 44,3 statliga miljoner för kultursamverkan

Av på 23 januari, 2021

Kulturrådets styrelse har fördelat närmare 1,4 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkans-modellen till landets regioner. Region Örebro län får 44.348.000 kronor för 2021 – en ökning med 3.131.000 kronor (+7,6%) jämfört med 2020. De senaste åren har stödet ökat med 1,5% 2020 och 1% 2019

“I och med årets beslut förstärker staten sin finansiering av modellen och bidrar till utveckling av kulturlivet i hela landet – det är särskilt viktigt i spåren av pandemin”, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin i ett pressmeddelande.

Kultursamverkans-modellen är nu inne på sitt 11:e år sedan starten 2011. Enligt modellen tar regionerna fram varsin kulturplan där de beskriver vad som behöver utvecklas de närmaste åren. Öebro läns kulturplan (”Tillsammans skapar vi ett bättre liv – med kultur som kraft”) gäller för 2020-2023 och ligger till grund för fördelningen av de 44,3 statliga kulturmiljonerna. Under 2021 vill Region Örebro läns kulturnämnd lägga särskilt fokus på 1) att stärka länets kulturella infrastruktur; 2) kultur i hela länet; 3) arbetet med kultur och hälsa.

Närmare 1,4 miljarder till regional kultur
Kulturrådets styrelse har för 2021 fördelat närmare 1,4 miljarder kronor till regionerna för kultur i hela landet enligt kultursamverkans-modellen. Nytt för i år är att tidigare tillfälliga satsningar inom biblioteksverksamhet och musikalisk scenkonst blir permanenta. De satsningarna omfattar sammantaget över 62,6 miljoner kronor.

Utöver en pris- och löneuppräkning på 1,3 procent så inkluderar besluten även en generell förstärkning på 1,6 procent till alla 20 regioner. Den generella förstärkningen motsvarar ett belopp på 20,4 miljoner kronor. Därutöver får ungefär hälften av regionerna del av strategiska prioriteringar på sammanlagt 12,1 miljoner.

Kulturrådets styrelse har också prioriterat Jönköping, Sörmland och Halland i syfte att öka balansen för regionernas ekonomiska förutsättningar. Samtidigt fördelas också bidrag på sammanlagt 102 miljoner kronor direkt till regionala kulturverksamheter i Region Stockholm som inte ingår i kultursamverkans-modellen.

Senare i år kommer regionerna att tillföras 150 miljoner kronor i tillfälligt krisstöd till den regionala kulturen.

Kultur | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in