Örebro län får 4,8 miljoner till kultur i skolan.

Av på 4 april, 2013

Örebro läns skolor får 4,8 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas 19 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. Samtliga 12 kommuner i länet samt en fristående skola får bidrag.

– Örebro län har en god uppslutning runt Skapande skola, vilket är roligt, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare på Kulturrådet. De senaste åren har samtliga kommuner sökt bidrag för mer kultur i skolan och i år involveras fler elever än tidigare.

Precis som i övriga landet är det elevernas eget skapande som är i fokus. Konst och dans med eleverna är mest populärt tätt följt av att skapa film och arbeta med teater.

I år var första gången som Skapande skola även omfattar förskoleklass och det har Örebro läns skolhuvudmän tagit fasta på. Tolv av tretton ansökningar inkluderar förskoleklass. Länets kulturkonsulenter är ett stort stöd i att hitta kulturaktörer till projekten.

Lindesbergs kommun kommer att arbeta med litteratur, film och musikteater under nästa läsår. En del elever kommer att få träffa författare och ha skrivarskola andra ska se film och träffa manusförfattare och regissörer och göra egen film som kan visas på kommunens biograf. Särskolan får arbeta med rytm och dans. Lindesberg beviljas 650 000 kronor för insatser till samtliga elever.

Ljusnarsbergs kommun fortsätter att lyfta kulturyttringar som kan kopplas till elevernas närmiljö. Eleverna kommer att få möta bland annat konsthantverk, foto och film, musik och rollspel med dramapedagog. Ljusnarsberg beviljas det sökta beloppet på 100 000 kr.

Kulturrådet fördelar vid detta tillfälle sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Skapande skola insatserna är ett komplement till ordinarie kulturinsatser i skolan. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in