Örebro län får två nya naturreservat – och två befintliga blir större

By on 30 november, 2021
Citronfläckad kärrtrollslända.
Foto Per Karlsson Linderum

Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Glottrakärret i Hallsbergs kommun och Skärjenöarna som delas av Hällefors och Nora kommun. Dessutom blir två befintliga naturreservat i Askersunds kommun större, Rå uddar och Ödesdovra.

Tillsammans motsvarar ytan 209 hektar.
 
Länsstyrelsen bildar två nya naturreservat på mark som till största delen ägs av Naturvårdsverket. Glottrakärret är ett stort översvämningskärr med ett mycket rikt fågelliv. Området är sedan tidigare Natura 2000-område. Det här är platsen för den som gillar trollsländor – med 36 kända arter av trollsländor enligt en inventering från 2021. Du kan till exempel få se pudrad kärrtrollslända, bred kärrtrollslända och citronfläckad kärrtroll­slända som är listade i EU:s livsmiljödirektiv (Natura 2000), samt de sällsynta arterna griptångs­flickslända och spetsfläckad trollslända. Det andra nya reservatet är Skärjenöarna med stränder och ett stort antal öar i sjön Skärjen.

I södra länet utvidgas naturreservaten Ödesdovra och Rå uddar vid Vättern. Rå uddar är ett mycket varierat område med klapperstensstränder, barrskogar och lövskogar. Vandringsleden i det befintliga reservatet kommer att förlängas med cirka en kilometer längs med Vätterns strand. På sikt planeras också för bete i delar av reservatet.

– Särskilt roligt är att det välbesökta naturreservatet Rå uddar utvidgas. Initiativet till utvidgningen kommer från markägaren. Det är ett spännande område med varierad natur. Redan idag finns flera leder i området, som nu bli ännu lite större att upptäcka, säger Johan Karlhager, chef Naturskyddsenheten, Länsstyrelsen.

I Örebro län finns det totalt 291 naturreservat, både statliga och kommunala, och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan.
 
Naturområden som nu skyddas

…………….

Nya naturreservat

  • Glottrakärret (Hallsbergs kommun) 77 hektar. Glottrakärret-Venerna är länets största översvämningskärr och en av de viktigaste livsmiljöerna för våtmarksfåglar i sydöstra Örebro län. Även trollsländsfaunan är mycket artrik. Natura 2000-område.
    .
  • Skärjenöarna (Hällefors och Nora kommun) 84 hektar. Stränder, öar och vatten i sjön Skärjen. Genom det sjönära läget, det stora inslaget av våtmarker och inte minst den fullskiktade beståndsstrukturen, är hänglavsförekomsten iögonfallande på flera håll med ymniga förekomster av inte minst garnlav.

…………….

Befintliga naturreservat som blir större

  • Rå uddar (Askersunds kommun) Länk till annan webbplats. utvidgas med 41 Vätternnära lövrika barrskogar med hällmarker, kalkberggrund, sprickdalar och strandklippor. Genom reservatsbeslutet föreslås återinfört bete i delar av området. Efter utvidgning 155 hektar.
    .
  • Ödesdovra (Askersunds kommun) Länk till annan webbplats. utvidgas med 7 hektar. Grandominerad barrskog med mycket stort inslag död ved. Rik på insekter och hackspettar. I successionsfas genom att en stor andel av de äldre granarna dött av stormfällning, insekts- och svampangrepp. Efter utvidgning 42 hektar.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login