Örebro län flest minskade antal konkurser topp 3

By on 4 juni, 2017

Företagskonkurserna i maj månad ökar med +4 %. Totalt sett hittills i år ökar dock konkurserna med +5 %. Utvecklingen är dock ännu sämre bland branscherna, där storbranscher som byggindustrin (+17%), hotell- och restaurang (+15%) och detaljhandel (+12%) ökar konsekvent.

Konjunkturen är urstark och alla branscher utom detaljhandeln anger att efterfrågan är över eller mycket över det normala. Därför är det förvånande att konkurserna i byggbranschen och bland restauranger ökar så mycket. Som jag ser det finns det två möjliga orsaker. Dels är det ROT-avdragsreglerna som ändrades vid årsskiftet. Sedan är det bedrägeriaspekten. Det är oroande, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Företagskonkurserna i maj visar på en förhållandevis negativ utveckling denna månad: +4 %. Sett till året som helhet har konkurserna ökat med +5 %.

Maj månad brukar historiskt sett inte visa på några större förändringar. Föregående års statistik i samma period visade på en blygsam ökning av antal företagskonkurser. Det som däremot är oroväckande är utvecklingen för branscherna, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC.

Ojämn utveckling av företagskonkurserna runt om i landet
UCs statistik visar att det inte finns någon genomgående trend vad gäller ökande eller minskande antal företagskonkurser sett till län. Det skiljer sig mycket mellan konkurserna beroende på var i landet man bor.

För maj månad är det Blekinge län (+200%), Jönköpings län (+75%) och Kronobergs län (+57%) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Kalmar län (-47%), Uppsala län (-43%) och Örebro län (-41%).

Län Procentuell förändring
maj
*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län 17% 5%
Uppsala län -43% -8%
Södermanlands län 11% 13%
Östergötlands län 31% 38%
Jönköpings län 75% 51%
Kronobergs län 57% -19%
Kalmar län -47% -23%
Gotlands län 0% 21%
Blekinge län 200% 65%
Skåne län 8% 6%
Hallands län -22% -20%
Västra Götalands län -4% -7%
Värmlands län 50% -28%
Örebro län -41% -2%
Västmanlands län 0% 113%
Dalarnas län -7% 46%
Gävleborgs län 7% 42%
Västernorrlands län -25% 5%
Jämtlands län 14% 24%
Västerbottens län 9% 15%
Norrbottens län -30% -10%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Genomgående tuff utveckling för branscherna
UCs branschstatistik visar på ett stort antal ökande företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrins negativa utveckling tycks inte stagnera utan ökar även i maj med +17%. Även Restaurang- och hotell ökar igen, +15 %.

Detalj- och partihandeln följer dessvärre utvecklingen och båda ökar totalt med +12%.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login